Pressmeddelande -

Riksförbundet Svensk Trädgård har utsett Trädgårdens eldsjäl 2017

För nionde gången i ordningen har Riksförbundet Svensk Trädgårds utsett sin eldsjäl. I år är de till och med två till antalet. Traditionsenligt delas utmärkelsen ”Trädgårdens eldsjäl” ut i samband med öppnandet av trädgårdsmässan Nordiska Trädgårdar. Den årliga utmärkelsen går till en medlem en ”doldis”, som entusiasmerar och osjälviskt arbetar för sin trädgårdsförening och dess medlemmar. I år tilldelas utmärkelsen två eldsjälar, makarna Ulla och Åke Persson. Gunnel Carlson intervjuar dem bägge på scen under torsdagen och delar tillsammans med förbundsdirektör Inger Ekrem ut ett diplom och presentkort på växter.

Ulla och Åke är aktiva i Blekinge, ”Sveriges trädgård”, och sin lokala trädgårdsförening, Bräkne-Hoby Trädgårdsförening. Föreningen har 125 medlemmar och utgör en av Riksförbundet Svensk Trädgårds närmare 160 föreningar runt om i landet. Under många år har makarna utgjort föreningens fasta punkt, såväl socialt som kunskaps- och idémässigt.

Ulla var vice ordförande i föreningen i början på 2000-talet och därefter kassör och vice kassör. Hon har ordnat otaliga lotterier och bakat mängder med bröd till medlemsmöten, allt för att bygga upp föreningens gemensamma kassa. Ulla som har stor kunskap om trädgård delar frikostigt med sig av sina kunskaper om plantor och fröer. Med stor energi deltar hon också regelbundet i skötseln av Svenmanska parken, för vilken föreningen påtagit sig ansvaret.

2009 blev Åke styrelseledamot i Bräkne-Hoby Trädgårdsförening och har under åren bidragit stort med sina idéer och tillfört föreningsmedlemmarna mycket kunskap. Bland annat har Åke haft kurser i betonggjutning och hypertufa och hållit föredrag kring sin egen passion för vitlöksodling. Han var en av initiativtagarna till samarbetsprojektet Svenmanska parken i Bräkne-Hoby och har bidragit stort med sina insatser kring anläggnings- och skötselarbete. Sedan 2016 har Åke även en aktiv roll i ett nytt projekt. Den här gången för att anlägga en nejlikrabatt vid ortens hembygdsmuseum.

Detta engagerade par har dessutom en fantastisk visningsträdgård som de gärna delar med sig av. Trädgårdsintresserade reser långväga ifrån för att uppleva deras privata trädgårdsparadis. Under alla år har både Ulla och Åke med positiv och ödmjuk framtoning, alltid ställt upp för föreningens och medlemmarnas bästa. Detta villkorslösa engagemang sammantaget, ligger till grund för motiveringen till de värdiga mottagarna av årets utmärkelse.

Utmärkelsen Svensk Trädgårds Eldsjäl delas ut torsdag 6 april kl.11, scen Pelargon

Läs gärna mer om samarbetsprojektet Svenmanska parken i tidigare nummer av tidningen Hemträdgården, 2/2016.

Vill du veta mer kontakta:

Eva-Lena Knutsson, styrelseledamot Bräkne-Hoby Trädgårdsförening. Tel. 0705-835693 E-post evlaknutson@gmail.com. Se www.tradgardskartan.se

Inger Ekrem, förbundsdirektör Riksförbundet Svensk Trädgård. Tel. 0705-333357 E-post inger.ekrem@tradgard.org. www.tradgard.org

Ämnen

  • Jordbruk, lantbruk, fiske

Kategorier

  • hemträdgården
  • eldsjäl
  • nordiska trädgårdar
  • riksförbundet svensk trädgård
  • trädgårdsmedaljer och utmärkelser

Riksförbundet Svensk Trädgård är Sveriges största trädgårdsorganisation med över 33 000 medlemmar och närmare 160 lokalföreningar i hela landet. Svensk Trädgård är en ideell organisation, religiöst och partipolitiskt obunden, vars ändamål är att främja fritidsodlingen och att verka för förbättring av trädgårdskulturen och boendemiljön.Svensk Trädgård ger ut tidningen Hemträdgården med sex nummer per år, har fri rådgivning i trädgårdsfrågor, informerar och sprider kunskap om odling och trädgård och ger ut faktablad om ekologisk odling. Svensk Trädgårds Zonkarta visar odlingszonerna i landet. Svensk Trädgård bevakar konsumenternas intressen när det gäller kvalitet på växter, jord och redskap samt bevakar fritidsodlingens intressen när det gäller forskning och försök och utformning av lagar och förordningar som kan påverka hemträdgårdsägare. 

Kontakter

Anna-Karin Fallheden

Presskontakt Kommunikatör marknadsföring, presskontakt, hemsida och sociala medier 08-792 23 45

Inger Ekrem

Presskontakt Förbundsdirektör 08-792 23 40