Skip to main content

Zonkartans giltighet och växtanvändning i ett föränderligt klimat

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2018 13:00 CET

"Växtanvändning i ett föränderligt klimat" är ett av fem intressanta yrkesseminarier som erbjuds under Nordiska Trädgårdar.

Hur bör man tänka kring växtanvändning i ett föränderligt klimat – kan vi lita på zonkartan och zonangivelserna? Är växterna lämpliga för platsen? Har de möjlighet att etablera sig och utvecklas på ett bra sätt? Är de överhuvudtaget härdiga? Med hjälp av Riksförbundet Svensk Trädgårds zonkarta och zonangivelsen för vedartade växter, får man vägledning. Men kan man lita på den när klimatet förändras?

Riksförbundet Svensk Trädgård presenterar seminariet Växtanvändning i ett föränderligt klimat – kan vi lita på zonkartan och zonangivelserna? Seminariet, som görs i samarbete mellan Riksförbundet Svensk Trädgård, Fritidsodlingens Riksorganisation och Nordiska Trädgårdar, ger svar på frågor kring klimatförändringar, zonkartans giltighet och hur klimatet påverkar växters härdighet.

Seminariet riktar sig till alla som använder zonkartan som ett redskap i sina rekommendationer för vedartat växtmaterial.
Föreläsare är; Gustav Strandberg, klimatforskare, Sveriges Metrologiska och Hydrologiska Institut, SMHI, Tomas Lagerström, landskapsarkitekt och växtutvecklare, Trond Knapp Haraldsen, seniorforskare vid institutet för bioekonomi, avdelningen för miljö och naturresurser, Ås lantbruksuniversitet i Norge.

Detaljprogram och biljettbokning senast 1 mars, på www.for.se. Begränsat antal platser.

Nordiska Trädgårdar är den största trädgårdsmässan i Norden och arrangeras av Stockholmsmässan i samarbete med FOR, Fritidsodlingens Riksorganisation. Mässan pågår 22-25 mars och erbjuder ett omfattande föredragsprogrammet, för såväl yrkesverksamma som allmänheten. Årets yrkesinriktade seminarier täcker allt från hur vi bör tänkta kring växtanvändning i ett föränderligt klimat, skötsel av historiska trädgårdar, naturen som förebild för offentliga grönytor till gravanordningar – en kulturskatt med grön utvecklingspotential.

Läs mer på www.for.se och www.nordiskatradgardar.se. Mer om Zonkartan på www.tradgard.org.

Kontakta: 
Lise-Lotte Björkman, mässprojektledare, FOR, lise-lotte.bjorkman@for.se, tel.0702-93 30 85.
Anna-Karin Fallheden, kommunikatör, Riksförbundet Svensk Trädgård, anna-karin.fallheden@tradgard.org, tel.0703-66 23 45

Riksförbundet Svensk Trädgård är Sveriges största trädgårdsorganisation med över 33 000 medlemmar och närmare 160 lokalföreningar i hela landet. Svensk Trädgård är en ideell organisation, religiöst och partipolitiskt obunden, vars ändamål är att främja fritidsodlingen och att verka för förbättring av trädgårdskulturen och boendemiljön.Svensk Trädgård ger ut tidningen Hemträdgården med sex nummer per år, har fri rådgivning i trädgårdsfrågor, informerar och sprider kunskap om odling och trädgård och ger ut faktablad om ekologisk odling. Svensk Trädgårds Zonkarta visar odlingszonerna i landet. Svensk Trädgård bevakar konsumenternas intressen när det gäller kvalitet på växter, jord och redskap samt bevakar fritidsodlingens intressen när det gäller forskning och försök och utformning av lagar och förordningar som kan påverka hemträdgårdsägare.