Folkbildning i SISU Idrottsutbildarna. Foto: Bildbyrån
Folkbildning i SISU Idrottsutbildarna. Foto: Bildbyrån

Pressmeddelande -

Idrottsrörelsens folkbildning sätter visionen - världens bästa

SISU-stämman har beslutat att fastställa ny vision, verksamhetsidé och värdegrund för SISU Idrottsutbildarna samt att idrotten ska stärka och öka samverkan kring folkbildning.

SISU Idrottsutbildarna är idrottsrörelsens studie- och utbildningsorganisation och bedriver folkbildning och utbildningsverksamhet. Studieförbundet SISU bedriver sin verksamhet såväl utifrån idrottsrörelsens idé och mål samt statens mål och syften. Statens mål för folkbildningen är att ge alla möjlighet att tillsammans med andra öka sin kunskap och bildning för personlig utveckling och delaktighet i samhället.

- För att vår folkbildning ska vara attraktiv idag och i framtiden är det avgörande att vi erbjuder möjlighet till ett varierat och flexibelt lärande som kan ske individuellt och i grupp, digitalt och fysiskt samt i olika former, säger Björn Eriksson ordförande Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna.

Idrottsrörelsens folkbildning erbjuder möjligheten till det nyanserade och fördjupande samtalet och det fysiska mötet i föreningen. Folkbildningsverksamheten behöver helt enkelt finnas där människor finns och förstärka samtal som pågår. En förutsättning för att barn, unga och vuxna kan välja att delta och stanna i idrottsrörelsen hela livet är att det finns en upplevelse av personlig utveckling. Det behöver alltså finnas en stark koppling mellan den personliga utvecklingen och att utvecklas inom sin idrott oavsett om det är som idrottsutövare, ordförande, ledare eller i en annan roll i idrottsföreningen.

- Folkbildningen måste även fortsättningsvis erbjuda arenor för alla medborgare att ta del av ett aktivt lärande hela livet - med andra ord erbjuda förutsättningar för ett livslångt lärande, säger Björn Eriksson.


Vision
Idrottsrörelsens folkbildning – världens bästa!

Verksamhetsidé
Vi erbjuder folkbildning i idrottsföreningar för att ge kunskap och kraft åt människors tankar, idéer och vilja att utvecklas.

Värdegrund
Glädje och gemenskap
Demokrati och delaktighet
Allas rätt att vara med
Rent spel

Ämnen

  • Sport

Riksidrottsförbundet (RF) är paraplyorganisation för hela den svenska idrottsrörelsen. RF:s främsta uppgift är att stödja och företräda våra 71 medlemsförbund (specialidrottsförbund) och leda rörelsen i gemensamma frågor, såväl nationellt som internationellt. Idrottsrörelsen består av 20 000 idrottsföreningar och drygt tre miljoner medlemmar.

Presskontakt

Anna Setzman

Anna Setzman

Presskontakt Pressansvarig Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna 070-564 52 16
Åsa Bergström

Åsa Bergström

Presskontakt Kommunikationsansvarig SM-veckan SM-veckan 08-699 61 13