Pressmeddelande -

IOK-konferens i Stockholm i helgen

 

Internationella Olympiska Kommittén (IOK) arrangerar två möten i Stockholm. Den 6-9 november står Riksidrottsförbundet, regeringen och Sveriges Olympiska Kommitté värd när IOK:s medicinska kommitté träffas och bland annat diskuterar slutrapporten från den medicinska övervakningen och dopingkontrollerna vid OS i Peking.

 

Ordförande i IOK:s medicinska kommittés vetenskapliga grupp, och vice ordförande i WADA är Arne Ljungqvist.

Vad ska ni att diskutera på konferensen?
- Konferensen är uppdelat i två delar, ett möte med IOK:s medicinska kommittés vetenskapliga grupp och ett andra möte med ordförandena i de olympiska förbundens medicinska kommittéer. På det vetenskapliga mötet kommer vi framför allt att diskutera de olika åtgärder vi använder, och önskar använda, för att skydda elitidrottare från skador och sjukdomar. På mötet med de medicinska ordförandena kommer vi att diskutera en rapport om den medicinska övervakningen och dopingkontrollerna i Peking som Dr Jin Dapeng, medicinsk chef för Peking-OS presenterar. Vi ska också diskutera en den skadeförebyggande enkätstudie som genomfördes i samband med OS. Slutligen ska de olika förbunden rapportera aktuella medicinska frågor från sina respektive verksamheter. Som en liten överraskning får deltagarna vid ordförandemötet en redogörelse för arbetet med Nobelpriset i medicin av Karolinska institutets Nobelkommittés ordförande, professor Hans Jörvall.

Vad betyder det för svensk idrott att arrangera den här konferensen?
- Det är ovanligt att IOK lägger möten av den här digniteten utanför huvudsätet i Lausanne eller aktuell olympisk värdstad. Dels är mötet ett erkännande av Sveriges bidrag till det idrottsmedicinska området, dels en stimulans för våra idrottsforskare, särskilt inom medicinen, att vi blir uppmärksammade.

Vilka frågor ligger högst på dagordningen för IOK:s medicinska kommitté?
- Dr Jin Dapeng kommer att beskriva projektet "The Health Legacy of the Beijing Games for the pouplation in the Beijing area", ett projekt som är gemensamt för BOCOG (Organisationskommittén för OS i Peking), Pekings sjuk- och hälsovårdsmyndigheter, WHO och IOK. Även IOK:s egen skadeprofylaxstuide och diskussionen kring förstärkta antidopingåtgärder i samband med OS är aktuella just nu.


Konferensen äger rum på SAS Radisson Royal Viking Hotel i centrala Stockholm, i samarbete med Scanworld.

För mer information kontakta
Kristina Wiberg, Riksidrottsförbundet
070-259 61 68.
kristina.wiberg@rf.se

 

 

Ämnen

  • Sport

Kategorier

  • internationella olympiska kommittén
  • dopingkontroller
  • arne ljungqvist
  • antidoping

Regioner

  • Stockholm

Riksidrottsförbundet (RF) är paraplyorganisation för hela den svenska idrottsrörelsen. RF:s främsta uppgift är att stödja och företräda våra 71 medlemsförbund (specialidrottsförbund) och leda rörelsen i gemensamma frågor, såväl nationellt som internationellt. Idrottsrörelsen består av 20 000 idrottsföreningar och drygt tre miljoner medlemmar.

Kontakter

Anna Setzman

Presskontakt Pressansvarig Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna 070-564 52 16

Åsa Bergström

Presskontakt Kommunikationsansvarig SM-veckan SM-veckan 08-699 61 13