Per Åsling (c), Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet, Jörgen Hellman (s) vid dagens riksdagsseminarium.
Per Åsling (c), Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet, Jörgen Hellman (s) vid dagens riksdagsseminarium.

Pressmeddelande -

Krångliga momsregler stänger ute idrotten från hallar och planer

Krångliga momsregler och Skatteverkets nya syn på moms på idrottslokaler gör att många idrottsföreningar stängs ute från idrottsanläggningar. Per Åsling (C) och Jörgen Hellman (S) är bekymrade och lyfte frågan på ett riksdagsseminarium idag.

- Idrottsrörelsen gör fantastiska insatser med alla sina ideella ledare. Vårt uppdrag som politiker är att ge goda förutsättningar. Det här krånglet med fastighetsmoms som drabbar idrotten måste vi se över, säger Per Åsling, Centerpartiets skattepolitiska talesperson.

Regelverket säger något förenklat att om fastighetsägaren blir frivilligt momspliktig för att kunna dra av moms under byggnationen kan den inte hyra ut sina lokaler till icke momspliktig verksamhet, vilket alla idrottsföreningar är.

- Regelverket skapar onödiga inlåsningseffekter. Vi behöver titta närmare på den här frågan, säger Jörgen Hellman, (S), ordförande i skatteutskottet.

Idrottsrörelsen har tidigare uppmärksammat att idrotten allt för ofta inte finns med i planeringen när städerna växer och förtätas.

- Vi har anläggningsbrist redan som det är. Vi behöver inte förvärra den ytterligare genom onödiga regler, säger Björn Eriksson, Riksidrottsförbundets ordförande.

Riksidrottsförbundet föreslår att lösa problemet genom att låta fastighetsägare ha möjligheten att både hyra ut till momspliktiga och icke momspliktiga verksamheter.

- Det är en mycket enkel lösning som inte kostar staten något och skapar större tillgänglighet för idrotten och fler potentiella hyresgäster för fastighetsägarna. En lösning som bara har vinnare, säger Björn Eriksson.

Vid frågor kontakta

Björn Eriksson
Ordförande Riksidrottsförbundet
070-626 46 06

Ämnen

  • Riksdag

Riksidrottsförbundet (RF) är paraplyorganisation för hela den svenska idrottsrörelsen. RF:s främsta uppgift är att stödja och företräda våra 71 medlemsförbund (specialidrottsförbund) och leda rörelsen i gemensamma frågor, såväl nationellt som internationellt. Idrottsrörelsen består av 20 000 idrottsföreningar och drygt tre miljoner medlemmar.

Presskontakt

Anna Setzman

Anna Setzman

Presskontakt Pressansvarig Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna 070-564 52 16
Åsa Bergström

Åsa Bergström

Presskontakt Kommunikationsansvarig SM-veckan SM-veckan 08-699 61 13