Pressmeddelande -

Långsiktig satsning på idrott i budgetmotion

Centerpartiet vill ge idrottsrörelsen en långsiktig och stabil finansiering över tid. Ett fast anslag på en miljard kronor från Svenska Spels vinst ska satsas på idrotten varje år. Förslaget grundas på att idrotten är en viktig faktor för bland annat god hälsa och för att skapa ett tryggare Sverige. - Ett långsiktigt och stabilt stöd till idrotten gör det möjligt för idrottsföreningarna att kunna planera på lång sikt och kunna hålla kostnaderna nere så att alla som vill ska kunna idrotta även i framtiden. Svenska Spel har haft en mycket positiv utveckling och det har gynnat idrotten. Nu finns det dock tydliga orosmoln och föreningslivet riskerar att drabbas ekonomiskt. Därför är det viktigt att se över modellen så ett tryggare system kan skapas, säger Riksidrottsförbundets ordförande, Karin Mattsson. Idag varierar stödet till barn- och ungdomsidrotten, enligt riksdagsbeslut, med Svenska Spels vinst. Enligt Centerpartiets budgetmotion ska inte idrottens anslag längre behöva bero på hur mycket svenska folket spelar. Det årliga ordinarie statsanslaget till idrotten utökas alltså med en miljard kronor som tas från Svenska Spels vinst. Idrottsrörelsen ska enligt förslaget ges mandat att själv kunna besluta över inriktning och prioritering av pengarna. För övriga kommentarer, kontakta Karin Mattsson, 070 600 37 22

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Riksidrottsförbundet (RF) är paraplyorganisation för hela den svenska idrottsrörelsen. RF:s främsta uppgift är att stödja och företräda våra 71 medlemsförbund (specialidrottsförbund) och leda rörelsen i gemensamma frågor, såväl nationellt som internationellt. Idrottsrörelsen består av 20 000 idrottsföreningar och drygt tre miljoner medlemmar.

Kontakter

Anna Setzman

Presskontakt Pressansvarig Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna 070-564 52 16

Åsa Bergström

Presskontakt Kommunikationsansvarig SM-veckan SM-veckan 08-699 61 13