Pressmeddelande -

RF vill gå från ord till handling i jämställdhetsarbetet

Svensk idrott har haft många bra planer men åstadkommit för lite på jämställdhetsområdet. Därför röstade RF-stämman idag ja till Riksidrottsstyrelsens förslag att jämställdhetsperspektivet ska integreras i alla delar av verksamheten. Idrottens jämställdhetsmål ska också skrivas in i Idrotten vill för att få ett större genomslag.

Idrottens jämställdhetsarbete har hållit en hög nivå men går för långsamt. Det visar en utvärdering av arbetet 2005-2010, gjord av Gertrud Åström, som har legat till grund för Riksidrottsstyrelsens förslag.

– Utvärderingen visar att idrotten inte har brist på planer, men att de inte räcker. Nu måste vi göra handling av orden. Att skriva in jämställdhetsperspektivet i alla beslut och dokument med större styrkraft är ett sätt att åstadkomma resultat, säger Karin Redelius, ledamot i RS.

På Riksidrottsmötet 2009 i Visby togs idrottens jämställdhetsarbete upp på både RF- och SISU-stämman. RS fick i uppdrag att utvärdera det hittillsvarande arbetet och till nästa RF-stämma lägga förslag till ny plan om hur arbetet ska utvecklas. Arbetet har letts av en utredningsgrupp, med RS-ledamoten Karin Redelius som ordförande, och en referensgrupp med representanter från SF, DF och Ungdomsrådet.

I utvärderingen slås också fast att ett arbete med jämställdhetsintegrering skulle kunna bidra till en positiv utveckling för hela idrottsrörelsen.

– Svensk idrott engagerar en stor del av befolkningen, inte minst barn och ungdomar. Om idrotten är jämställd kommer den därför att i större utsträckning bidra till att hela samhället går i samma riktning, säger Karin Redelius.

RS förslag

Gertrud Åströms utvärdering av Riksidrottsförbundets jämställdhetsarbete 2005-2010 (pdf)

För mer information kontakta

Karin Redelius
Riksidrottsstyrelsen
070-399 95 75

Ämnen

  • Sport

Kategorier

  • karin redelius
  • idrottens jämställdhetsarbete

Kontakter

Anna Setzman

Presskontakt Pressansvarig Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna 070-564 52 16

Åsa Bergström

Presskontakt Kommunikationsansvarig SM-veckan SM-veckan 08-699 61 13