Pressmeddelande -

​Sverige flyttar fram positionerna internationellt

Antalet internationella representanter i europeiska och internationella idrottsförbund ökar från 327 till 345 personer och det är andelen kvinnor som står för hela ökningen - från 68 kvinnor under 2018 till 88 under 2019.

En av Riksidrottsförbundets uppgifter på det internationella området är att stimulera och stödja specialidrottsförbunden i deras verksamhet för att möjliggöra för fler att nå internationella uppdrag. Sverige har idag 345 internationella representanter på 389 separata uppdrag på olika nivåer inom idrotten - och det är kvinnor som står för ökningen.

Med knappt fem procent ökar antalet kvinnor från 68 till 88 under 2019. Av det totala antalet internationella representanter är det 19 kvinnor och 34 män som har poster inom styrelser för europeiska och internationella förbund.

– Sveriges internationella representanter är viktiga för att påverka den internationella idrottens utveckling utifrån de värdegrunder som idrottsrörelsen i Sverige står för. Att det är kvinnorna som blir fler är mycket glädjande eftersom vi vet att en mångfald av erfarenheter och kompetenser ökar förmågan och möjligheterna att utveckla idrottens innehåll och form, säger Stefan Bergh, generalsekreterare Riksidrottsförbundet.

Riksidrottsförbundet erbjuder både en grundutbildning för nya eller blivande internationella delegater, samt en högkvalitativ internationell ledarskapsutbildning kallad Nordic International Leadership Education (NILE). Riksidrottsförbundet leder också nätverket Greta som riktar sig specifikt för kvinnor med internationella poster inom idrotten och ordnar mötesplatser över idrottsgränser för representanter med internationella styrelseposter.

Målet med Riksidrottsförbundet arbete är att deltagarna ska skaffa sig kunskaper, användbara verktyg och dela erfarenheter för att stärka och flytta fram sina positioner på den internationella arenan.

FaktaInternationella representanter den 1 januari 2019
345 internationella representanter
88 av dessa är kvinnor (25,5 procent) och 257 är män (74,5 procent)
Tillsammans har dessa 345 representanter 389 uppdrag.
53 av dessa uppdrag är på styrelsenivå och av dessa är 19 kvinnor (36 procent) och 34 män (64 procent)
62 av 71 specialidrottsförbund har internationella representanter


Läs mer om Riksidrottsförbundets internationella arbete

För mer information kontakta

Marie Denitton
Internationell handläggare Riksidrottsförbundet
marie.denitton@rf.se
08-699 62 08

Ämnen

  • Sport

Riksidrottsförbundet (RF) är paraplyorganisation för hela den svenska idrottsrörelsen. RF:s främsta uppgift är att stödja och företräda våra 71 medlemsförbund (specialidrottsförbund) och leda rörelsen i gemensamma frågor, såväl nationellt som internationellt. Idrottsrörelsen består av 20 000 idrottsföreningar och drygt tre miljoner medlemmar.

Presskontakt

Anna Setzman

Presskontakt Pressansvarig Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna 070-564 52 16

Åsa Bergström

Presskontakt Kommunikationsansvarig SM-veckan SM-veckan 08-699 61 13