Pressmeddelande -

Ytterligare 36 miljoner till svensk elitidrott

Svensk idrott får ytterligare 36,5 miljoner kronor till den samlade elitsatsningen. Det beslutade Riksidrottsstyrelsen idag. Pengarna ska fördelas av elitsatsningens styrgrupp som består av representanter för Riksidrottsförbundet, Sveriges Olympiska Kommitté (SOK) och Sveriges Paralympiska Kommitté (SPK).

På RF-stämman i maj 2009 beslutade idrottsförbunden att göra en samlad elitsatsning för att stärka svensk idrotts internationella konkurrenskraft. Genom att samordna resurserna från de tre huvudorganisationerna RF, SOK och SPK skulle arbetet bli mer effektivt samtidigt som regeringen i sitt statsanslag gav idrotten möjligheten att göra en särskild elitsatsning.

Satsningen består av tre delar. Ett grundläggande landslagsstöd till förbunden, ett riktat stöd som via förbunden ska gå till individer och lag för att ge dem förutsättningar att ta det sista steget till internationell toppnivå, och slutligen gemensamma stödresurser.

I somras betalade Riksidrottsstyrelsen ut ett stöd till specialidrottsförbunden på sammanlagt 26 miljoner kronor för att stärka deras elitsatsningar. I december kompletterades det med ytterligare 38 miljoner, som fördelades utifrån de olika idrotternas landslagsverksamhet.

De 36,5 miljonerna som RS nu tillför motsvarar de resurser som hittills funnits inom ramen för de tre organisationernas elit-, topp- och talangstöd. Det innebär att alla de resurser som tidigare gått till svensk elitidrott finns kvar, samtidigt som det grundläggande stödet kunnat förstärkas.

Den styrgrupp, som de tre organisationerna tillsatte hösten 2009, arbetar just nu med att göra klart kriterier för det riktade stödet.

- Genom att samordna både kompetens och ekonomiska resurser i en samlad elitsatsning, samtidigt som vi totalt sett fått möjlighet att avsätta nya resurser, kommer vi att ge våra elitidrottare ett betydligt bättre stöd än tidigare. Nu kommer samarbetet i den gemensamma styrgruppen, och i den operativa gruppen där också samtliga tre organisationer finns med, att intensifieras för att utarbeta kriterier så att pengarna kommer i arbete ute i den svenska elitidrotten, säger RF:s ordförande Karin Mattsson Weijber.

Styrgruppen leds av Ulf Lönnqvist och består i övrigt av Birgitta Ljung och Helén Wiklund Wårell från RF, Stefan Lindeberg och Peter Reinebo från SOK, och Kari Marklund från SPK.


För mer information kontakta

Karin Mattsson Weijber
Ordförande, Riksidrottsförbundet
070-600 37 22

Läs mer om arbetet med den samlade elitsatsningen här

Ämnen

  • Sport

Kategorier

  • sveriges paralympiska kommitté
  • sveriges olympiska kommitté
  • landslagsstöd
  • elitsatsning

Kontakter

Anna Setzman

Presskontakt Pressansvarig Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna 070-564 52 16

Åsa Bergström

Presskontakt Kommunikationsansvarig SM-veckan SM-veckan 08-699 61 13