Rödluvan & Vargen

Tid 31 Maj 2008 12:00 – 12:00

Plats Nybrokajen 11

Lördag 31/5 kl 12.00 Barnteater från S:t Petersburg Föreställning helt på ryska Bilj 165:-/stud 130:- under 4 år gratis