Pressmeddelande -

Sms:a för barns rättigheter

Barnrättsorganisationen Plan, Riksteatern och Svenska Institutet startar en insamling för att låta fler barn i Ghana se föreställningen ”African Cinderella”. Syftet är att få barn medvetna om sina rättigheter. Den omskrivna föreställningen spelas av Ghana National Theatre som just nu turnerar framgångsrikt i Sverige med den. Projektet är ett samarbete mellan Riksteatern, Svenska Institutet och Ghana National Theatre.  Lördag den 8 maj spelas African Cinderella på Bibu, den stora scenkonstbiennalen för barn- och unga i Lund. Då går också startskottet för insamlingen som ska ge fler barn i Ghana möjlighet att se föreställningen i höst. Genom att skicka ett sms skänker man 50 kr och bjuder därmed ett barn på teater. Kanske kan det vara en impuls till början på ett annat liv.

I African Cinderella berättas askungesagan ur ett nutida afrikanskt perspektiv med fokus på barns och kvinnors rättigheter. 16 ghananska skådespelare står på scen i en kraftfull föreställning med västafrikanska trummor, sång och dans och har regisserats av Francesca Quartey. Förutom de konstnärliga ambitionerna med projektet finns viljan att stärka unga flickors situation. Tematiken, att växa upp i styvfamilj, är vardag för många flickor i Ghana. Skilsmässor och polygami är några av orsakerna. En annan orsak är traditionen att placera barnen hos familjer som har det bättre ställt. Förhoppningen är att barn genom att se föreställningen ska bli medvetna om sina rättigheter, och förstå att man inte behöver finna sig i allt. Därför har insamlingen initierats.

Innan ensemblen kom till Sverige gjorde Ghana National Theatre en begränsad turné i sitt hemland. Mottagandet var milt uttryckt entusiastiskt. Även i Sverige har föreställningen fått ett fint mottagande av både press och publik. Nu fortsätter samarbetet genom denna insamling för att fler barn i Ghana ska få möjlighet att se African Cinderella. Det sker i form av en insamlingskampanj. Genom att SMS:a GHANA till 72910 skänker man 50 kronor och ger därmed fler barn i Ghana möjlighet att gå på teater och att lära sig mer om sina rättigheter. Man kan även skänka en större summa genom att betala med kort via Riksteaterns eller Plan Sveriges hemsida.

-Jag är jätteglad att vi kan göra den här insamlingen, det är en konkret handling som ger effekt, säger Mansour Housseini, producent på Riksteatern och ansvarig för projektet. 10.000 barn har sett ”African Cinderella”, men av Ghanas 23 miljoner invånare är 8,7 miljoner under 15 år så det finns många att bjuda, tillägger han.

Även på Plan är man nöjd över samarbetet

- Att kombinera underhållning med ett allvarligt budskap som man gör i African Cinderella är ett utmärkt sätt att sprida kunskap om barns rättigheter. Genom att skapa en insamling till projektet hoppas vi kunna nå ännu fler barn, säger Hans Ridemark, programchef på Plan Sverige.

Insamlingen startar på Bibu, scenkonstbiennalen för barn- och unga i Lund som äger rum 5-8 maj. Insamlingen pågår t o m 30 september.

 

Plan är en internationell barnrättsorganisation som arbetar för och tillsammans med utsatta  barn i världen. Plan möjliggör att 13 miljoner barn och deras familjer själva kan påverka och förbättra sin livssituation. Plan Sverige startade sin verksamhet 1997 och är en av Sveriges största insamlingsorganisationer.

Svenska institutet | Sätter Sverige på kartan

Svenska institutet är en statlig myndighet som verkar för att öka omvärldens intresse och förtroende för Sverige. Genom strategisk kommunikation och utbyte inom kultur, utbildning, vetenskap och näringsliv främjar vi samarbete och långsiktiga relationer med andra länder.

 


Om Riksteaterns internationella arbete
Som en av Sveriges största folkrörelser samlar Riksteatern 42000 medlemmar i 230 lokalföreningar och är under ständig utveckling mot ökad mångfald. Rörelsen bygger på principer som lokalt ägarskap och deltagande på både individuell och samhällelig nivå. Idag är Riksteatern verksam i samarbeten med teatrar och NGO’s i Irak, Iran, Turkiet, Palestina, Libanon, Makedonien, Ghana och flertal länder i Europa. Vi matchar vårt internationella engagemang med de större invandrargrupper som finns i Sverige idag för att erbjuda en plattform för deras kunskap, kreativitet och engagemang. I våra internationella samarbeten erbjuder Riksteatern kommunikativa metoder och modeller för arbete med lokal demokrati, mänskliga rättigheter och yttrandefrihet.


Med vänliga hälsningar
Anneli Gunnar 
Presskontakt för Södra Teatern & Riksteaterns internationella repertoar
/anneli.gunnar@sodrateatern.com
S Ö D R A   T E A T E R N - en del av Riksteatern
Sveriges Internationella Scen \ Musik \ Teater \ Debatt
Sweden's Foremost International Venue \ Music \ Theatre \ DebateMosebacke Torg 1-3, SE 116 46 STOCKHOLM
Phone: +46 8 531 99 272 \ + 46 8 531 99 400 \ Fax: +46 8 64118 65 Cellphone/SMS: +46 70 682 97 25 
View our entire program at http://www.sodrateatern.com

 


Om Riksteatern
Riksteatern är en folkrörelse som äger en turnerande nationalscen. 230 riksteaterföreningar i Sverige är en del av Riksteatern som arrangerar, förmedlar, producerar och utvecklar scenkonst. Riksteatern når årligen en sammanlagd publik på drygt 1 200 000 personer. Riksteaterns vision är att skapa mentala krockar på många språk för att sätta tanken och känslan i rörelse samt bidra till att varje medborgare deltar, har inflytande och känner delaktighet i samhället. Riksteaterns vision är också att vara föregångare i att utöva och utveckla nya former för deltagande, delaktighet och inflytande, för att skapa morgondagens demokrati. I genomsnitt spelar Riksteatern cirka 10 föreställningar på olika scener i Sverige varje dag under säsong. 465 personer anställs av Riksteatern per månad under turnéperioderna i september-maj och varje natt bor 40 av Riksteaterns medarbetare på hotell. Sedan 2006 finns det fem turkiska riksteaterföreningar som arrangerar föreställningar för turkisktalande publik. Riksteatern har också en omfattande internationell verksamhet, bland annat ett flerårigt samarbete med sju teatrar i Finland och teatern gör regelbundet gästspel utomlands. Riksteaterns Tyst Teater som spelar teater för döva och hörande barn, unga och vuxna har funnits på Riksteatern sedan 1977. Södra Teatern och Cullbergbaletten är också delar av Riksteatern. 21 organisationer har valt att ansluta sig till Riksteatern. Riksteaterns statliga anslag uppgår 2009 till 263 MKR. Birgitta Englin är vd för Riksteatern.

Ämnen

  • Konst, kultur, underhållning