Pressmeddelande -

Stort anslag till Nationella Dramaturgiatet från Riksbankens jubileumsfond

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond tog nyligen beslut om att tilldela Nationella Dramaturgiatet 4.6 miljoner kronor för fortsatt forskning kring äldre dramatik. Pengarna kommer att användas till fortsatt uppbyggnad av Nationella Dramaturgiatets databas för svenska pjäser och dramatik. Databasen innehåller idag 230 pjäser av kvinnliga dramatiker från 1800-talets början till 1930 talet.

- Det finns massor av intressanta författarskap som väntar på att återupptäckas. Därför är beskedet från Riksbankens Jubileumsfond mycket glädjande. Nu kan vi fortsätta arbetet i tre år till och göra databasen än mer omfattande. Dramatiken ska bli lättåtkomlig för teatrar, forskare och publik, säger forskaren Marika V. Lagercrantz, som arbetar med pjäsdatabasen i samarbete med forskaren Ulrika Lindgren.

Nationella Dramaturgiatet har hittills bland annat ägnat sig åt äldre upphovsrättsligt fri dramatik skriven av kvinnor. Framöver kommer Nationella Dramaturgiatet också att arbeta med dramatik skriven av män.

Marika V. Lagercrantz och Ulrika Lindgren kommer också att arbeta i finländska arkiv för få med den ännu relativt okända, finlandssvenska dramatiken i databasen.

- Målet är att även den dramatik som med tiden glömts bort eller sorterats ut från teatrarnas repertoarer och akademiens litteraturlistor skall få nya chanser att möta sin publik och sina läsare, säger Marika V. Lagercrantz.

Pjäsdatabasen finns på http://www.nationelladramaturgiatet.se/ under fliken Dramawebben, och är öppen för alla.


Fakta:

Nationella Dramaturgiatet är ett samarbetsprojekt för dramatik, nationell repertoar och konstnärliga samtal mellan Sveriges nitton länsteatrar och Riksteatern.

Fokus ligger på konstnärliga frågor för turnerande teatrar utanför storstadsregionerna. Nationella Dramaturgiatet bildades 2006. Henrietta Hultén är projektledare.

Forskarna Marika V Lagercrantz och Ulrika Lindgren arbetar med pjäsdatabasen.

Nationella Dramaturgiatets databas har använts av flera teatrar de senaste åren, vilket lett till att dramatiker som tidigare varit bortglömda spelats. Riksteatern, Östgötateatern och Länsteatern i Örebro samarbetar t e x i det så kallade Spetsprojektet där bland annat Jenny Andreassons uppsättning av Alfhild Agrells Räddad och den nu aktuella uppsättningen av Stina Aronsons Syskonbädd ingår.

 

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (RJ) är en fristående stiftelse som har till ändamål att främja och understödja humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning.

Läs mer på http://www.rj.se/

Kontaktperson:

Marika V Lagercrantz, Nationella Dramaturgiatet, telefon, 076- 238 02 84, marika.v.lagercrantz@riksteatern.se

Riksteatern är en folkrörelse som äger en turnerande nationalscen. 230 riksteaterföreningar i Sverige är en del av Riksteatern som arrangerar, förmedlar, producerar och utvecklar scenkonst. Riksteatern når årligen en sammanlagd publik på drygt 1 200 000 personer. Riksteaterns vision är att skapa mentala krockar på många språk för att sätta tanken och känslan i rörelse samt bidra till att varje medborgare deltar, har inflytande och känner delaktighet i samhället. Riksteaterns vision är också att vara föregångare i att utöva och utveckla nya former för deltagande, delaktighet och inflytande, för att skapa morgondagens demokrati. I genomsnitt spelar Riksteatern cirka 10 föreställningar på olika scener i Sverige varje dag under säsong. 465 personer anställs av Riksteatern per månad under turnéperioderna i september-maj och varje natt bor 40 av Riksteaterns medarbetare på hotell. Sedan 2006 finns det fem turkiska riksteaterföreningar som arrangerar föreställningar för turkisktalande publik. Riksteatern har också en omfattande internationell verksamhet, bland annat ett flerårigt samarbete med sju teatrar i Finland och teatern gör regelbundet gästspel utomlands. Södra Teatern och Cullbergbaletten är också delar av Riksteatern. 21 organisationer har valt att ansluta sig till Riksteatern. Riksteaterns statliga anslag uppgår 2008 till 248 MKR. Birgitta Englin är vd för Riksteatern

Ämnen

  • Konst, kultur, underhållning