Pressmeddelande -

Konstnärspar klara för Testing:Passion

Konstnärsduon Gustav Lejelind och Kim Johansson har fått uppdraget att gestalta passion i Riksutställningars nya curatoriella plattform Testing. De ska samla intryck bakom kulisserna på Stockholms Konserthus, ett hus som sjuder av musik och passion. Intrycken blir en utställning i Konserthusets foajé, i samarbete mellan konstnärerna, Riksutställningar och Stockholms Konserthus.

– Passion genomsyrar på många olika vis ett konserthus och dess aktiviteter, där uttrycken kanske mest uppenbart tar sin form på scenen. Vi vill dock lyfta fram de känslor som uppstår framför och bakom scenen, innan och efter en föreställning – längtan, spänning men också nervositet och frustration som kan uppstå i förhållande till passionens förutsättningar, säger Gustav Lejelind och Kim Johansson. 

– Konstnärsduons idé att med ljud och bild registrera de rutiner, ritualer och vardagliga bestyr som skapar och främjar passion och att undersöka den specifika passion som Konserthuset förfogar över kräver ödmjukhet och öppet sinne. Just detta har Gustav och Kim, säger Mathias Strömer, senior curator Riksutställningar. 

– Det som sker inför en konsert – musikernas repetitioner, deras prestationer och hela organisationens sammantagna arbete – grundar sig i vår passion för att skapa och förmedla högklassiga musikupplevelser. Det ska bli mycket intressant att se hur konstnärerna tolkar och väljer att presentera detta, säger Stockholms Konserthus projektledare Karina Svensson. 

Gustav Lejelind och Kim Johansson är i huvudsak verksamma i Göteborgsområdet, där de även är utbildade och bosatta. 

Konstnärerna har utsetts genom ett Open Call. Uppmaningen besvarades av ett trettiotal konstaktörer från bland annat Sverige, Peru och Storbritannien. Testing är en ny curatoriell plattform etablerad av Riksutställningar för att tvärdisciplinärt undersöka morgondagens utställning, dess tekniska utveckling och publika möte. Temat för 2014 är passion och samarbetspart under premiäråret är Stockholms Konserthus. Tillsammans med en konstaktör undersöks och gestaltas vad fenomenet passion är och betyder, vilket blir en utställning i Konserthusets foajé under 2015. Den internationella forskningsaktören Museum Studies vid Leicester University kommer att följa projektet i rollen som “critical friend”.

För mer information, kontakta:
Mathias Strömer, senior curator Riksutställningar 0498-79 90 33, mathias.stromer@riksutstallningar.se
Karina Svensson, projektledare Stockholms Konserthus 08-786 02 11 karina.svensson@konserthuset.se

Ämnen

  • Konst, kultur, underhållning

Kategorier

  • testing:passion

Riksutställningar stöttar museer och andra utställare med utveckling. Vi förmedlar kunskap från global omvärldsbevakning och test av nya tekniker och metoder. Kunskapen delas genom rådgivning, utbildningar, konferenser och nyhetsbrev. Vi samarbetar med museer och utställare och hjälper till att sammanföra samarbetspartners. www.riksutstallningar.se

Kontakter

Catharina Hammarskiöld

Presskontakt T.f Analys- och kommunikationschef 0498 - 79 90 67