Pressmeddelande -

Moving Art Project – en turnerande vårsalong på oväntade platser

Moving Art Project tar 100 konstverk, från etablerade och okända konstnärer, ut på turné i Sverige – utanför storstädernas konstscen och till nya rum för konsten, som en flyghangar och ett gammalt systembolag. Riksutställningar stöttar i arbetet med att ta fram nya flexibla och mobila utställningsformat.

Omkring 500 konstnärer har skickat in 2000 verk till projektet. Utan att veta namnen bakom verken ska juryn nu välja ut 100 konstverk som ska ingå i turnén. I juryn ingår bland andra regissören Suzanne Osten, modedesignern Bea Szenfeld, och Mathias Strömer, senior curator Riksutställningar.

Initativtagarna Anna Gyllenklev och Helen Silvander, båda konstnärer, ville skapa en utställning som når andra än den vanliga konstpubliken. Ett sätt att göra det är genom valet av turnéorter och av utställningslokaler. Det blir också sociala aktiviteter som klubbar, fester och möten med skolelever.

– Den alternativa konstscenen i dag är ofta centrerad till storstäderna. Med det här projektet vill vi göra bra konstupplevelser tillgängliga för en bredare publik och hitta nya sätt att visa upp konst, säger Anna Gyllenklev.

Moving Art Project samarbetar med Riksutställningar som stöttar utvecklandet av nya flexibla och mobila utställningsformat. Torsdagen 4 februari äger en första workshop rum i Riksutställningars verkstad i Visby för att hitta tekniska och praktiska lösningar för att göra utställningen vandringsbar.

– En av de största praktiska utmaningarna för oss, och för alla vandringsutställningar, är att skapa en sammanhängande och bra besöksupplevelse i lokaler som har helt olika förutsättningar. Därför är vi glada över samarbetet med Riksutställningar, säger Helen Silvander.
– Att hitta smarta lösningar kan underlätta för alla utställningsaktörer att komma ut till fler delar av landet. Det är en demokratifråga egentligen.

De olika utställningslokalerna, de många verken och att utställningen ska vara vandringsbar ställer stora krav på utformningen. Riksutställningar medverkar med rådgivning kring vandringsbarhet, utställningsform och teknik, bland annat genom workshops i vår verkstad, samt med en jurymedlem.

Om Moving Art Project
The Moving Art Project kommer att besöka 10 städer runtom i Sverige under perioden april-maj 2016 – Falun, Göteborg, Jönköping, Karlstad, Kiruna, Luleå, Malmö, Stockholm, Växjö och Östersund.

En juryn väljer vilka verk som ska ingå i utställningen. Ansökningsförfarandet är nu stängt. Juryn består av Karin Mamma Andersson, Parasto Backman, Bo Bergström, Gunnar Olsson, Suzanne Osten, Mathias Strömer och Bea Szenfeld.

Läs mer på Moving Art Projects hemsida:
http://www.movingartproject.se/

Fler pressbilder:
http://www.movingartproject.se/#!press/nids9

Kontaktpersoner

Gustav Löfgren, Sakkunnig material och design, Riksutställningar
gustav.lofgren@riksutstallningar.se
0498-799052

Sara Eriksson, marknads- och pressansvarig
sara@movingartproject.se
0730-519110

Ämnen

  • Bibliotek, museum

Kategorier

  • utställningar
  • samtidskonst

Riksutställningar är en myndighet under kulturdepartementet som har i uppdrag att främja utveckling och samverkan inom musei- och utställningsområdet genom bland annat global omvärldsbevakning och analys, kartläggningar, metodlabb och utvecklingsprojekt samt rådgivning, kurser, nyhetsbrev och tekniskt stöd. www.riksutstallningar.se

Presskontakt

Gustav Löfgren

Sakkunnig material och design, Riksutställningar ​0498-799052