Pressmeddelande -

Trådar på Nordiska Museet

Från årsskiftet kan man se några alster ur Trådar- en mobil syjunta i Nordiska museets utställning Samtida skapande - ett förnyat rum i utställningen FOLKKONST: några typiska sms utbroderade med broderimaskinen och en av de stora dukar som följt med utställningen/workshoppen runt på bygdegårdar i Sverige. På duken har deltagarna i den mobila syjuntan handbroderat sina sms eller andra hälsningar. 

I Nordiska museets förnyade Folkkonstutställning finns olika exempel på hur hantverk och handarbete kan se ut idag. I ett samhälle av massproduktion när inget egentligen behöver tillverkas för hand blir det handgjorda en motreaktion, ett personligt uttryck, avkoppling och kanske till och med en protest.

-Det känns kul att Trådar får vara med i ett sånt här sammanhang, säger Lisa Lundström, Riksutställningar som varit med och producerat utställningen. 
- I Trådar omvandlas ett flyktigt kommunikationsmedel som sms till något evigt och beständigt som broderi. Därmed stannar man också upp för ett ögonblick och reflekterar också över våra modena sätt att kommunicera och hur vi bäst kan hantera informationsstress.

Läs mer om FOLKKONST http://www.nordiskamuseet.se/Publication.asp?publicationid=15358&topmenu=0

 

Utställningen Trådar - en mobilsyjunta är en samproduktion mellan Riksutställningar, Bygdegårdarnas riksförbund, Vi Unga, Studieförbundet vuxenskolan och Malmö högskola. Den har turnérat runt i Sverige sedan oktober 2010, främst till bygdegårdar. Från januari 2012 ansvarar Studieförbundet vuxenskolan för turnén. Mer info www.mobilsyjunta.se.

 

 

Ämnen

  • Konst, kultur, underhållning

Kategorier

  • utställningar

Riksutställningar stöttar museer och andra utställare med utveckling. Vi förmedlar kunskap från global omvärldsbevakning och test av nya tekniker och metoder. Kunskapen delas genom rådgivning, utbildningar, konferenser och nyhetsbrev. Vi samarbetar med museer och utställare och hjälper till att sammanföra samarbetspartners. www.riksutstallningar.se

Kontakter

Catharina Hammarskiöld

Presskontakt T.f Analys- och kommunikationschef 0498 - 79 90 67