EU stödjer svensk energipolitisk satsning på LignoBoost

Dokument -

EU stödjer svensk energipolitisk satsning på LignoBoost

Europeiska kommissionen ger Sverige rätt att bevilja 90 miljoner kronor till utveckling av en LignoBoost-anläggning vid ett svenskt massabruk. Med LignoBoost blir det möjligt för bruket att ersätta det fossila bränslet i mesaugnen med lignin, vilket minskar oljeberoendet och utsläppen av koldioxid. Kommissionen bedömer att satsningen även kommer att medföra stora externa fördelar.
Licens:
All rights reserved
Innehållet får bara användas av Mynewsdesk. Det är alltså inte tillåtet för någon annan att ladda ner, kopiera, sprida eller på annat sätt använda Innehållet (annat än för privat bruk i den mån det följer av lag).
Filformat:
.pdf

Kontakter

Alice Brax

Presskontakt Presskontakt 010-516 69 88

Magnus Rysjö

Presskontakt Presskontakt 010-516 69 46

Joakim Jakobsson

Presskontakt Presschef 072-452 66 32

Relaterat innehåll