Pressmeddelande -

Certifierade energikonsulter för livsmedelsbutiker

Det finns en mycket stor potential att spara energi i butiker. Dagens genomsnittsbutik kan minska sin energianvändning med en tredjedel. Idag kan man ta hjälp av energikonsulter, men hur vet handlaren om energikonsulten kan helheten kring alla de energikrävande installationer som finns i butiken?

Idag är det få energikonsulter som har kunskap och erfarenhet om helheten i livsmedelsbutikernas komplexa verksamhet och behov och som kan ta ett helhetsgrepp kring alla faktorer som spelar in. Samtidigt som energianvändningen ska minska ska man ha en säker drift, en säker hantering av varor och liten miljöpåverkan. I BELIVS Innovationskluster har medlemmar länge lyft denna fråga i nätverket och efterfrågat en certifiering av energikonsulter för just livsmedelsbutiker.

För att öka andelen butiker med låg energianvändning och komma vidare i denna fråga kring energikonsulters kompetens genomförs nu förstudien ”Certifierad Energikonsult Livsmedelsbutiker”. RISE driver projektet tillsammans med INCERT och ICA Fastigheter för BELIVS Innovationsklusters räkning. Företagen Coop, Bergendahls och Hållbar Miljö & Strategi bidrar även i projektet.

– Just nu fokuserar vi arbetet på att identifiera behovet av konsulter från branschen samt vilka kunskapskrav som är rimliga att ställa. Själva förstudien ska resultera i en kravspecifikation som beskriver vilka kompetenskrav som är rimliga att ställa i en frivillig personcertifiering, berättar projektledare Martin Borgqvist på RISE.

– Vi ska också visa hur ett certifieringsprov kan komma att se ut och genomföra testcertifieringar. Tanken är att detta ska kunna användas som underlag för att ta fram ett färdigt certifieringsprogram för energikonsult för livsmedelsbutiker, fortsätter Martin Borgqvist

Pontus Cerin, som är handläggare på Energimyndigheten för BELIVS Innovationskluster, säger att det är ett jätteintressant projekt som kan ha stor påverkan:
– Det är oerhört viktigt att vi höjer kunskapen hos energikonsulter i branschen. En energikonsult som har rätt kompetens kan klara av att göra en energikartläggning som innefattar både fastighetens och butikens energianvändning. Energikonsulten kan då också ge förslag på hur de olika delarna kan samverka för största möjliga energieffektivisering.

Finansiärer av förstudien är Energimyndigheten, INCERT samt ICA Fastigheter

För mer information: Kontakta projektledare Martin Borgqvist, RISE, tel 010-516 56 52, martin.borgqvist@ri.se

Ämnen

  • Bygg, fastighet

Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner. I internationell samverkan med akademi, näringsliv och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. RISE 2 200 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. Vi erbjuder ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra produkter, tekniker och tjänster. RISE Research Institutes of Sweden ägs av svenska staten. www.ri.se

The RISE institutes Innventia, SP, and Swedish ICT have merged in order to become a stronger research and innovation partner. Through our international collaboration programmes with academia, industry, and the public sector, we ensure the competitiveness of the Swedish business community on an international level and contribute to a sustainable society. Our 2,200 employees support and promote all manner of innovative processes, and our roughly 100 testbeds and demonstration facilities are instrumental in developing the future-proofing of products, technologies, and services. RISE Research Institutes of Sweden is fully owned by the Swedish state. www.ri.se

Presskontakt

Alice Brax

Presskontakt Presskontakt 010-516 69 88

Magnus Rysjö

Presskontakt Presskontakt 010-516 69 46

Joakim Jakobsson

Presskontakt Presschef 072-452 66 32