Pressmeddelande -

Första doktoranden från Acreo Fiberlab

Hudiksvall - 2008-05-22:

Magnus Engholm försvarar den 22 maj sin doktorsavhandling "Materials optimization for optical fiber amplifiers and fiber lasers" vid Mittuniversitetet i Sundsvall. Studien, som har utförts vid Acreo Fiberlab i samarbete med Crystal Fibre i Danmark, kan på sikt leda till effektivare optiska förstärkare och kraftfullare lasrar baserade på optiska fibrer.                     

Optiska fibrer som "dopats" med grundämnet erbium utgör en nyckelkomponent i signalförstärkare (EDFA) för fiberoptiska kommunikationsnät. Principen är också snarlik den som används i fiberlasrar, där speciella optiska fibrer kan skapa infrarött ljus med en uteffekt på flera kilowatt. Fiberlasrar används idag inom industrin för till exempel svetsning, skärning eller märkning. Fördelarna gentemot konventionella lasrar är många (bättre strålkvalitet, lägre pris och en robust konstruktion) och följaktligen förutspås världsmarknaden öka med 25% per år fram till 2011. 

Ett välkänt problem med dessa fiberlasrar är emellertid att glaset mörknar redan efter ett par tusen timmars drift vilket gör livslängden begränsad. Arbetet som Magnus Engholm framlägger i sin avhandling bidrar till att i detalj klargöra de atomära processer som ligger till grund för optiska förluster i såväl fiberförstärkare som fiberlasrar. Detta hjälper specialfiberindustrin att förbättra prestanda hos dessa komponenter, men även öppna upp för nya tillämpningsområden. 

Doktorsarbetet har genomförts i ett samarbete mellan Acreo och Crystal Fibre i Danmark med finansiering av NKT Research, Fiber Optic Valley och NUTEK / EUs Strukturfonder. Disputationen stärker ytterligare Acreo Fiberlabs position som ett av Europas mest avancerade laboratorium för utveckling och produktion av optisk specialfiber. 

Om Acreo Fiberlab

Acreo Fiberlab i Hudiksvall är en forsknings- och utvecklingsresurs för regionala och nationella företag som utvecklar teknik och produkter baserade på fiberoptik. Laboratoriet invigdes i september 2001 med stöd från bland andra Mål2 Norra, Länsstyrelsen i Gävleborg, Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Hudiksvalls kommun, Hudiksvalls Sparbanks Sysselsättningsstiftelse, Vinnova och Ericsson. Grundandet av Acreo Fiberlab och de senaste årens verksamhet har också lett till den etableringen i Hudiksvall av Acreo National Testbed, en FoU-grupp inom Laboratoriet för Nätverk och Transmission samt det nationella kompetenscentret Acreo Fiber Optic Center med deltagande från 19 industrier, fyra universitetsgrupper och ett antal andra parter. 

Om Acreo

Acreo är helägt dotterbolag till forskningsinstitutet Swedish ICT Research AB och arbetar med kontrakterad forskning och utveckling. Acreo erbjuder och förmedlar innovativa och värdeskapande tekniklösningar för tillväxt och ökad konkurrenskraft samt bidrar även till nyföretagande.

Acreo har en bred kompetens inom mikroelektronik, optik och kommunikationsteknik. Speciella satsningsområden är Fiberoptik, Bredbandsteknologi, Tryckt elektronik samt Detektorteknologi.

Acreo har 140 anställda och verksamheten är förlagd till Kista, Norrköping, Hudiksvall och Jönköping.  

Mer info www.acreo.se

Kontakt:
Lars Norin, 0650 556614
lars.norin@acreo.se

Kategorier

  • acreo
  • swedish ict

Kontakter

Alice Brax

Presskontakt Presskontakt 010-516 69 88

Magnus Rysjö

Presskontakt Presskontakt 010-516 69 46

Joakim Jakobsson

Presskontakt Presschef 072-452 66 32