Pressmeddelande -

Första P-märkta fjärrvärmecentralen för flerbostadshus

Bildtext: Peter Gummérus, NordIQ (från vänster), Anna Boss, SP och Markus Alsbjer, SP, under provningen av Sveriges första P-märkta fjärrvärmecentral för flerbostadshus.

Foto: Thomas Ljung

NordIQ, som tillverkar och säljer fjärrvärmecentraler, är först i Sverige med att få en anläggning för flerbostadshus P-märkt. Kvalitetsmärkningen är framtagen av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut tillsammans med branschorganisationen Svensk Fjärrvärme.

För snart tio år sedan kom den första P-märkta fjärrvärmecentralen för villor ut på marknaden. Sedan en tid tillbaka finns också möjlighet till certifiering för P-märkning av större fjärrvärmecentraler för flerbostadshus. Nu har den första gått igenom SPs provning och granskning.

- Genom att välja P-märkta fjärrvärmecentraler kan kunden försäkra sig om att produkten uppfyller en viss kvalitetsnivå. Samtidigt behöver man inte konstruera en fjärrvärmecentral på nytt för varje byggnad, vilket ofta skett tidigare, säger Anna Boss, civilingenjör på SP.

Underlättar för kunderna
NordIQs fjärrvärmecentral består av en serie moduler i olika storlekar för värme- respektive varmvattenproduktion. De kan kombineras beroende på behoven i de byggnader där de ska användas. Företagets utvecklingschef, Peter Gummérus, tror att P-märkningen underlättar för kunderna:

- Märkningen innebär en standardisering, som gör att det blir enklare att välja.

Nära samarbete
Certifiering av fjärrvärmecentraler sker i nära samarbete med branschorganisationen Svensk Fjärrvärme, vilkas krav på funktion provas av SP.

- Utöver dessa funktionskrav har vi också, som för alla produktcertifieringar, egna certifieringsregler som bland annat omfattar krav på dokumentation och fortlöpande kontroll av tillverkningen, säger Anna Boss.

------------------------------------------------------------------------------------------

För mer information, kontakta Anna Boss, SP, 010-516 55 11, e-post: anna.boss@sp.se, Markus Alsbjer, SP, 010-516 53 68, e-post: markus.alsbjer@sp.se
Peter Gummérus, utvecklingschef NordIQ, 0303-979 40, 073-600 62 02, e-post: peter.gummerus@nordiq.se

Ämnen

  • Miljöteknik, återvinning

RISE är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. Våra 2 300 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. RISE är ett oberoende, statligt forskningsinstitut som erbjuder unik expertis och ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra teknologier, produkter och tjänster. www.ri.se

Kontakter

Alice Brax

Presskontakt Presskontakt 010-516 69 88

Magnus Rysjö

Presskontakt Presskontakt 010-516 69 46

Joakim Jakobsson

Presskontakt Presschef 072-452 66 32