Pressmeddelande -

Forskning och affärsutveckling i allians för fler innovationer

STFI-Packforsk har de senaste åren stärkt sin position som innovationspartner vid förädling av produkter och processer. Majoriteten av kunderna återfinns inom skogsindustrin, en bransch som idag står inför stora utmaningar. För att ta vara på industrins möjligheter till nya marknadsfördelar har STFI-Packforsk inlett ett samarbete med det svenska innovations- och affärsutvecklingsföretaget Googol. Såväl STFI-Packforsk som Googol innehar idag en betydande position inom nischen Innovation. Tillsammans bildar de båda företagen ett starkt nätverk med stora möjligheter att gemensamt utforska idéer och driva dessa till kommersialiering.

Företagen har identifierat två huvudområden för samarbetet: Innovation Services och Opportunity Scouting. Inom Innovation Services kommer ett innovationsprogram att utvecklas till hjälp för STFI-Packforsks kunder i deras innovationsarbete. Opportunity Scouting handlar om att finna framtida affärsmöjligheter och driva dessa mot kommersialisering.

- Googol har ett tydligt fokus på att extrahera och kommersialisera dolda tillgångar och möjligheter hos företag. För en mogen bransch som massa- och pappersindustrin är nya processlösningar och produkter nödvändiga för lönsamheten. Vi är övertygade om att detta samarbete kommer att innebära stora fördelar för våra kunder, säger STFI-Packforsks vice VD Anders Engström.

- STFI-Packforsks stora kunskaper och erfarenhet inom forskning och utveckling kompletterar vår verksamhet på ett mycket bra sätt. Vi tycker att det är mycket spännande när etablerad forskning möter entreprenörskap i syfte att skapa nya lovande verksamheter. STFI-Packforsks nära relation till industrin ger oss också större möjligheter att förverkliga innovationsmålen, säger Dariush Ghatan, Googol.

Det gemensamma arbetet kommer att ledas av Pia Wågberg, ansvarig för Strategic Projects/BFP Co-ordination Innovative Services vid STFI-Packforsk, och Jan Sandqvist, ansvarig för Innovation Services and Programs vid Googol.

För mer information:
Anders Engström, vice VD STFI-Packforsk (08-676 73 71), anders.engstrom@stfi.se
Dariush Ghatan, VD Googol (08-50645640), dariush.ghatan@googol.se

------------------------------------------------------------------------------

Fotnot 1: STFI-Packforsk AB är ett forskningsbolag fokuserat på värdeskapande för ägare och kunder främst inom skogsindustrin och förpackningsindisutrin. Inklusive dotterbolagen PFI A/S i Trondheim och Edge STFI-Packforsk UK Ltd i London omsatte företagsgruppen år 2007 ca 300 miljoner SEK.

Fotnot 2: Googol är ett av Sveriges ledande företag inom marknaden för innovation och affärsutveckling med kunder som griper över alla affärssegment. Verksamheten fokuserar på utveckling av affärsmodeller och marknadsprocesser.

Ämnen

  • Företagande

Kategorier

  • innovation
  • forskning
  • affärssystem
  • vetenskap

RISE är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. Våra 2 300 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. RISE är ett oberoende, statligt forskningsinstitut som erbjuder unik expertis och ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra teknologier, produkter och tjänster. www.ri.se

Kontakter

Alice Brax

Presskontakt Presskontakt 010-516 69 88

Magnus Rysjö

Presskontakt Presskontakt 010-516 69 46

Joakim Jakobsson

Presskontakt Presschef 072-452 66 32