Pressmeddelande -

Glas som bärande stomme

Vilka möjligheter finns det att skapa byggnader med en bärande stomme av glas där glaspelare och glasbalkar produceras industriellt? Det ska glasforskningsinstitutet Glafo undersöka. Vinnova stöttar arbetet med 0,5 Mkr.
– Än så länge finns bärande glaskonstruktioner enbart i enskilda byggprojekt som tar tillvara glasets egenskaper och möjligheter. Ska glas få ett genombrott som byggmaterial krävs en industrialiserad tillverkningsprocess, säger projektledare Florian Witt på Glafo.

Estetiska värden
Att bygga med glas som bärande stomme har en rad fördelar, enligt Florian Witt. Framför allt handlar det om estetiska värden.
– Det är väldigt vackert att bygga med glas. Det blir luftiga och transparenta miljöer som känns bra att vistas och arbeta i. Sen finns också många andra fördelar med glas, inte minst dess förmåga att stå emot fukt och vittring.

Limtekniker viktigt
Nackdelar finns förstås. I dag är det dyrt att bygga med glas. Materialet är sprött, vilket ställer speciella krav vid byggandet. Det saknas också beräkningsmetoder, standarder och erkända tekniska lösningar.
– Det är svårt att sammanfoga glas med andra material. Därför är limmer och sammanfogningsteknik väldigt viktigt och något som vi ska studera i projektet, säger Florian Witt.

Visionen är att Glafos studie ska bereda vägen för svensk tillverkning av internationellt konkurrenskraftiga byggsystem med glaspelare och balkar år 2025.

För mer information, kontakta florian.witt@glafo.se, 010-516 63 55, 076-811 33 55

Ämnen

  • Arkitektur

Kategorier

  • glafo
  • samhällsbyggnad

RISE är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. Våra 2 300 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. RISE är ett oberoende, statligt forskningsinstitut som erbjuder unik expertis och ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra teknologier, produkter och tjänster. www.ri.se

Kontakter

Alice Brax

Presskontakt Presskontakt 010-516 69 88

Magnus Rysjö

Presskontakt Presskontakt 010-516 69 46

Joakim Jakobsson

Presskontakt Presschef 072-452 66 32