Pressmeddelande -

Interactive Institute har utsetts till Årets framtidsföretag 2010

EnergiEffektiviseringsFöretagen (EEF) utsåg Interactive Institute till Årets framtidsföretag för effektivare energianvändning på sitt årsmöte den 24 maj 2010. Utnämningen avser en verksamhet som pekar på nya möjligheter att göra en förnuftig energianvändning till morgondagens standard.

EEF:s motivering lyder: ”Interactive Institute har visat att en klok, effektiv energianvändning kan göras vacker och åtråvärd genom smart design. Effektiv energianvändning blir till en angelägenhet för såväl hjärnan som för hjärtat och ögat. Interactive Institutes pionjärinsats manar alla företag och deras produktutvecklare att följa efter så att effektiv energianvändning blir en attraktiv och självklar företeelse i framtiden.”

- ”Vi är mycket glada över att EEF uppmärksammar vårt arbete, och jag hoppas verkligen att vi inspirerar såväl företag som utbildningar. Vi vill visa att man har mycket att vinna på att tänka annorlunda och se energianvändning från olika perspektiv”, säger Christina Öhman, affärsutvecklare på Interactive Institute. Christina var med och startade upp studion i Eskilstuna med stöd från Energimyndigheten där institutets hållbarhetssatsning började, och det var även hon som emottog diplomet från EEF.

Interactive Institute initierade forskningsfältet design och hållbarhet redan 2003, och det är ett område som har haft en mycket positiv utveckling de senaste åren. Institutet har skapat en imponerande portfolio av forskningsprojekt, visualiseringar, innovationer och utställningar som belyser både problematiken kring energimedvetenhet och vilka utmaningar som designdisciplinen möter i dagens samhälle.

-”Från början fokuserade vår forskning framför allt på hemmet och hur man kan höja enskilda människors medvetenhet om sin energianvändning. Nu ser vi ett stort behov och intresse av att titta på mer industriella tillämpningar, och vi ser fram emot att kunna stötta svensk industri i arbetet för en effektivare energianvändning”, säger Christina von Dorrien, VD för Interactive Institute.

Ett exempel på hur institutet tar hållbarhetsforskningen vidare ut i världen är den världsturnerande utställningen Visual Voltage som startade i Shanghai 2008 och sedan besökt Washington DC, Bryssel, Berlin och nu senast Peking. Till hösten kommer den att visas i Tokyo som också blir det sista stoppet. Visual Voltage är ett helsvenskt initiativ där Interactive Institute i samarbete med Svenska Institutet visar upp forskningsresultat som syftar till att ge ett annorlunda perspektiv på energianvändning.

Interactive Institute har under det senaste decenniet etablerat sig inom vitt skilda områden såsom energi, textil, mobila media samt spel och underhållning och ses idag som en ledande kraft inom svensk IT- och mediaforskning.

Bilden: Christina Öhman representerade Interactive Institute på EEF:s årsmöte. Här med diplom och blommor och EEF:s ordförande Hans Nilsson.

Foto: Jan Lööf/VVS-Forum

Kontakt:

Christina von Dorrien, VD, cvd@tii.se, 08-633 17 01

Christina Öhman, Affärsutvecklare, christina.ohman@tii.se, 070-226 22 33

Sara Backlund, Kommunikationschef, sara.backlund@tii.se, 0730-66 20 36

Ämnen

  • Utbildning

Interactive Institute är ett experimentellt mediaforskningsinstitut som utmanar traditionella perspektiv och tankesätt genom att kombinera konst, design och ny teknik i forskningsprojekt och strategiska initiativ i samarbete med partners från akademi och näringsliv. Huvudkontoret ligger i Kista utanför Stockholm, och verksamhet bedrivs även i Göteborg, Eskilstuna, Norrköping, Umeå och Piteå. Interactive Institute har ca 55 anställda. http://www.tii.se

Kontakter

Alice Brax

Presskontakt Presskontakt 010-516 69 88

Magnus Rysjö

Presskontakt Presskontakt 010-516 69 46

Joakim Jakobsson

Presskontakt Presschef 072-452 66 32