Pressmeddelande -

Interactive Institute lyfter fram svensk IT-forskning på innovationsforum i Peking

Christina von Dorrien, VD för Interactive Institute, är en av de inbjudna föredragshållarna till ett svensk-kinesiskt innovationsforum där även Hans Majestät Konungen och vice statsminister Maud Olofsson kommer att deltaga. Ett av institutets forskningsresultat inom energi- och designområdet, Flower Lamp, som tidigare nominerats av Time Magazine till ”Coolest Invention” kommer också att kunna beskådas på plats i Peking.

Forumet är en av programpunkterna på den innovationsvecka som hålls mellan 15-22 maj som en del av firandet av 60 års diplomatiska band mellan länderna. Under veckan kommer man bland annat att belysa den svenska innovationsandan, samarbetet mellan länderna samt presentera Sverige som ett innovativt hemland för spjutspetsindustri och forskning i framkant. Innovationsveckan organiseras av Svenska Handelskammaren i Kina.

Christina von Dorrien kommer att hålla ett föredrag om hur konstnärlig metod, design och gestaltning används som en kreativ motor inom tillämpad IT-forskning för att hitta nya forskningsområden, innovationer och förändra traditionell industri.

- ”Forskning och utvecklingsarbete är inte bara en fråga om att lösa praktiska problem, utan att också om att presentera såväl jordnära som mer högtflygande förslag till hur det skulle kunna vara. Här kommer konst och design spela en roll utifrån sina långa traditioner av systematiskt utforskande och ifrågasättande. Forskning i allmänhet, och teknikutveckling i synnerhet, är i stor grad beroende av idéer, frågor och förhållningssätt som driver utvecklingen vidare.”, säger Christina von Dorrien.

Interactive Institute har under det senaste decenniet etablerat sig inom vitt skilda områden såsom energi, textil, mobila media samt spel och underhållning och ses idag som en ledande kraft inom svensk IT- och mediaforskning. Institutet är dessutom aktuellt i Peking genom den världsturnerande utställningen Visual Voltage, som för närvarande visas på China Science and Technology Museum i Peking. Visual Voltage är ett helsvenskt initiativ där Interactive Institute i samarbete med Svenska Institutet visar upp forskningsresultat som syftar till att ge ett annorlunda perspektiv på energianvändning.

Datum och plats: Fredag 21 maj 2010, Sofitel Wanda Beijing, Kina.

Kontakt:

Christina von Dorrien                        Sara Backlund

VD, Interactive Institute                    Kommunikationschef, Interactive Institute

08-633 17 01                                   0730-66 20 36

Ämnen

  • Konst, kultur, underhållning

Interactive Institute är ett experimentellt mediaforskningsinstitut som utmanar traditionella perspektiv och tankesätt genom att kombinera konst, design och ny teknik i forskningsprojekt och strategiska initiativ i samarbete med partners från akademi och näringsliv. Huvudkontoret ligger i Kista utanför Stockholm, och verksamhet bedrivs även i Göteborg, Eskilstuna, Norrköping, Umeå och Piteå. http://www.tii.se

Kontakter

Alice Brax

Presskontakt Presskontakt 010-516 69 88

Magnus Rysjö

Presskontakt Presskontakt 010-516 69 46

Joakim Jakobsson

Presskontakt Presschef 072-452 66 32