Pressmeddelande -

Johan Thurfjell och Interactive Institute på Avesta Art 2006

Johan Thurfjell ställer ut sitt nya verk Close (not yet) på Avesta Art, en nedtecknad dröm som inte låter oss komma nära. Utställningen har öppet mellan den 13 maj och den 10 september. Oavsett om Thurfjell arbetar digitalt eller med andra medier är den gemensamma nämnaren för många av hans verk en flerskiktad narrativ struktur. I denna struktur går ofta olika berättelser in i varandra på ett sinnrikt sätt och bildar invecklade kombinationer för att till slut ändå sammanfogas till en fulländad helhet. Utställningen har öppet mellan den 13 maj och den 10 september i det gamla järnverkets mäktiga ugnar och skimrande slagg. Förutom Thurfjells konstverk deltar 12 andra konstnärer på Avesta Art. Detta är den fjärde utställningen i rad som Interactive Institute samarbetar med Verket i Avesta. Det unika samarbetet mellan Thurfjell och Interactive Institute sker under Konst & Teknikprogrammet som genomför renodlade konstproduktioner där konsten möter publik och forskning. Via Konst & Teknikprogrammet drar vi nytta av våra tidigare erfarenheter inom området samtidskonst och IT-forskning samtidigt som vi utvecklar nya former för samverkan mellan beställare, producent, finansiär och konstnär. Close (not yet) Johan Thurfjell Producerat av Art Productions, en del av Konst & Teknikprogrammet på Interactive Institute. Projektledare: Ann-Sofie Sydow Programmerare: Fredrik Petersson. För mer information vänligen kontakta: Ann-Sofie SydowMobil: 0707 47 97 87 E-post: ann-sofie.sydow@tii.se

Ämnen

  • Konst, kultur, underhållning

Regioner

  • Dalarna

Kontakter

Alice Brax

Presskontakt Presskontakt 010-516 69 88

Magnus Rysjö

Presskontakt Presskontakt 010-516 69 46

Joakim Jakobsson

Presskontakt Presschef 072-452 66 32

Relaterade event