Pressmeddelande -

Nordisk Internetkonferens: Styrning och övervakning via Internet

Den 24e november 2004 ordnar SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, tillsammans med VTT Finland, en nordisk konferens med temat ”Styrning och övervakning via Internet”. Talare och deltagare från de nordiska länderna är inbjudna. Både industriella och akademiska perspektiv kommer att belysas. Fokus blir på funktionssäkerhet, informationssäkerhet och infrastruktur. Bakgrunden till konferensen är ett FoU-projekt som genomfördes 2001-2002 av SP. Det hade till uppgift att klarlägga konsekvenserna av att inkludera Internet i säkerhetskritiska tillämpningar. Arbetet ledde fram till en mycket lyckad konferens, med 100 deltagare, som hölls i april 2003 och med inriktning på svenska intressen och med visst fokus på tillverkare. - Konferensen i november blir ännu mer intressant i och med att det blir balans mellan industri och universitet, mellan de nordiska länderna och dessutom mellan olika tekniska områden, säger Lars Strandén vid elektronikenheten på SP. Konferensen är av allmän teknisk/forskningsmässig natur och stöds av Nordic Innovation Centre. Den samarrangeras med VTT, Finland. Sammanlagt 20 talare från företag, universitet/högskolor, institut och myndigheter deltar. Arbetet med konferensen har pågått under hela 2004. Många positiva reaktioner har kommit från tilltänkta talare och deltagare. - Vi ser att styrning och övervakning via Internet ligger helt rätt i tiden. Många övervakar redan idag och styr också, men det är oftast med måttliga tidskrav och dessutom inte i säkerhetskritiska tillämpningar. I framtiden kommer detta att ändras och större krav kommer att ställas, säger Lars Strandén. Konferensen inleds på kvällen den 23e november med en mer informell start. Under konferensen ordnas även en utställning. Övrig information om konferensen finns på www.sp.se/conf För mer information, kontakta Lars Strandén, tel 033-16 55 52, lars.stranden@sp.se SPs drygt 600 anställda arbetar med provning, uppdragsforskning och certifiering. SP är också Sveriges nationella centrum för mätteknik. SPs informationschef: Staffan Ljung, tel 033-16 51 00, 070-672 89 70, e-post: staffan.ljung@sp.se

Ämnen

  • Politik

Kontakter

Alice Brax

Presskontakt Presskontakt 010-516 69 88

Magnus Rysjö

Presskontakt Presskontakt 010-516 69 46

Joakim Jakobsson

Presskontakt Presschef 072-452 66 32