Pressmeddelande -

Pelletkaminer kan bli tystare

Pelletkaminer för uppvärmning av småhus blir allt populärare. De är energieffektiva, ger låga utsläpp och är enkla att sköta. Ett problem är att ljud från fläktar, brasa och pelletmatning kan uppfattas som störande. En färsk studie, som utförts av SP och Chalmers tillsammans med tre tillverkare, visar att bullret går att minska med relativt enkla åtgärder. Bullret från kaminerna som ingick i studien mättes med traditionella mätmetoder i SPs akustiklaboratorium. Dessutom har deras ljudkvalitet bedömts med lyssningstester där försökspersoner fått lyssna på inspelat ljud från kaminerna. Med dessa resultat som grund har olika tekniska åtgärder genomförts. - Ljuddämpare på fläktarna, ändrad dimensionering av fläktarna samt reducering och isolering av vibrationer hör till det vi arbetat med, säger Andreas Gustafson på SPs akustiksektion. Mindre buller behöver inte kosta Det finns inga gränsvärden för hur mycket en pelletkamin får bullra. Däremot finns det riktvärden som anges i en svensk standard. För att klara dessa får ljudeffektnivån hos pelletkaminer som används i bostäder inte överstiga 28 dB. - Nu har tillverkarna underlag för att kunna konstruera tystare kaminer. Bra ljudkvalitet behöver egentligen inte kosta extra, det gäller bara att göra rätt från starten, säger Andreas Gustafson. Studien, som finns att ladda ner på www.sp.se/akustik, har finansierats av Energimyndigheten och tre tillverkare: Kalmar Maskinprojekt, Nordisk Miljöenergi och Sahlins Ecotec. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- För mer information, kontakta Andreas Gustafson, SP, tel 033-16 53 40, e-post: andreas.gustafson@sp.se

Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Kalmar

Kontakter

Alice Brax

Presskontakt Presskontakt 010-516 69 88

Magnus Rysjö

Presskontakt Presskontakt 010-516 69 46

Joakim Jakobsson

Presskontakt Presschef 072-452 66 32