Pressmeddelande -

SP-koncernen leder tre Vinnväxt-initiativ

9 november beslutades om 800 000 kronor i planeringsbidrag till SP-koncernen för två projekt i Småland för utveckling av trähus- respektive glasindustrin. En satsning på västsvensk offshoreindustri stöttas dessutom med 500 000 kronor. Vinnova, som stärker Sveriges innovationskraft, finansierar.

Tävling för regioner

Vinnväxt är en konkurrensutsatt tävling för regioner. Syftet med programmet är att främja hållbar tillväxt i regioner genom att utveckla internationell konkurrenskraft inom specifika tillväxtområden. Blir en region utvald innebär det olika former av stöd under en period av 10 år. Det totala stödet från Vinnova kan uppgå till 50 miljoner kronor under denna period, med motsvarande medfinansiering från näringslivet och offentlig sektor i regionen.

Glas med inbyggda funktioner

Två ansökningar för planeringsbidrag skickades in från Småland – ”Homes from Sweden – hållbara bostäder för fler” och ”Transparent Intelligence”. Bakom ansökningarna stod, förutom SP och Glafo, även näringslivet, kommuner, universiteten samt länsstyrelserna och regionförbunden i Småland. Transparent Intelligence handlar om att bilda ett kunskapscenter för att kombinera planglas med andra transparenta material med olika inbyggda funktioner.
— Om vi blir en Vinnväxt-region skulle det betyda oerhört mycket för utvecklingen av såväl forskning som företagande och innovationer inom våra branscher, och för Smålands utveckling, säger Marianne Grauers, VD på Glafo.

Hållbara bostäder

”Homes from Sweden” ska möjliggöra en radikal förnyelse av trähusindustrin för att dels skapa tillväxt i regionen och dels kunna erbjuda mer prisvärda nya bostäder.
— Vi ser framför oss en nystart av samma dignitet som när trähusindustrin en gång skapades på 1930-talet för att lösa bostadsbehoven i tillväxtorter, säger Per-Erik Eriksson, projektledare för initiativet på SP.

Utmaningar till havs

Offshorebaserad industri står inför en rad tekniska utmaningar som kräver innovativa lösningar. Äldre oljeplattformar ska till exempel byggas om eller byggas till med samtidiga krav på minimal viktökning.
— I Sverige finns en stark kompetens kopplad till materialproduktion, materialkunnande och konstruktion i avancerade och lätta material som kan utvecklas mot offshore, säger Kerstin Hindrum, projektledare på SP.


Kontaktpersoner för ”Homes from Sweden”:
Per-Erik Eriksson, SP Trä,
010-516 62 66,
per-erik.eriksson@sp.se

Mikael Pekkari, SP Småföretag,
010-516 58 65,
mikael.pekkari@sp.se

Kontaktpersoner för ”Transparent Intelligence”:
Marianne Grauers, Glafo,
010-516 63 51,
marianne.grauers@glafo.se

Mikael Ludvigsson, Glafo,
010-516 63 54,
mikael.ludvigsson@glafo.se

Kontaktperson för ”OffshoreVäst”:
Kerstin Hindrum, SP Brandteknik,
010-516 65 86,
kerstin.hindrum@sp.se

Ämnen

  • Företagande, allmänt

Kategorier

  • sp trä
  • glafo
  • samhällsbyggnad
  • innovation & forskning
  • sp:s hållbara företagande

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut är en internationellt ledande institutskoncern med ca 1 500 medarbetare. Vi skapar värde i samverkan och erbjuder kvalitet i hela innovationskedjan, vilket har stor betydelse för näringslivets konkurrenskraft och hållbara utveckling. SP är en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare bland Young Professionals, enligt Universums senaste rapport, som omfattar över 35 000 akademiker. Läs mer på www.sp.se

Kontakter

Alice Brax

Presskontakt Presskontakt 010-516 69 88

Magnus Rysjö

Presskontakt Presskontakt 010-516 69 46

Joakim Jakobsson

Presskontakt Presschef 072-452 66 32