Pressmeddelande -

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut väljer Ideon Gateway

Pressmeddelande från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

2011-12-19
 

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut har tecknat avtal om att flytta in i Ideon Gateway. Avtalet är ett led i forskningsinstitutets satsning på Skåne och närmast på agendan ligger rekrytering av personal.

SP har fått tillgång till ett helt våningsplan på Ideon Gateway och arbetar nu för fullt med att bemanna kontoret och rekrytera duktiga medarbetare. Inom några år beräknas SP ha växt till cirka 50 anställda i Lund och 75 i hela Skåne.

– Skåne är en expansiv region med många spännande aktörer och infrastrukturella satsningar. Vi arbetar med allt från livsmedel och energi till transport och samhällsbyggande och därför tror jag att vår kompetens kan tillföra mycket, säger Maria Khorsand, VD och koncernchef på SP.

SP har sedan tidigare medarbetare lokaliserade i regionen och de flesta kommer att samlas i det nya kontoret på Ideon. Att valet föll på Ideon Gateway beror mycket på närheten till Lunds Tekniska Högskola, ESS samt olika inkubatorer och småföretag. Byggnadens miljöprofil och det kluster av företag och branscher som kommer att verka i huset var också avgörande.

– Hela byggnadsprojektet känns väldigt spännande och går i linje med SP:s värderingar. Med ett lokalt kontor får vi också möjlighet att jobba tätare tillsammans med universitet och högskolor i området, säger Maria Khorsand. 

För mer information och frågor, kontakta: Staffan Ljung, pressansvarig SP, staffan.ljung@sp.se, tel 070-672 89 70

Ämnen

  • Vetenskap, teknik

Kategorier

  • ideon gateway
  • innovation & forskning

Regioner

  • Skåne

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut är ett internationellt ledande forskningsinstitut med ca 1 100 medarbetare. Vi skapar värde i samverkan och erbjuder kvalitet i hela innovationskedjan, vilket har stor betydelse för näringslivets konkurrenskraft och hållbara utveckling. Läs mer på www.sp.se
 

Kontakter

Alice Brax

Presskontakt Presskontakt 010-516 69 88

Magnus Rysjö

Presskontakt Presskontakt 010-516 69 46

Joakim Jakobsson

Presskontakt Presschef 072-452 66 32

Relaterat innehåll