Pressmeddelande -

SP Trätek etablerar ett certifieringskontor i Skellefteå för limmade träprodukter för den japanska marknaden

SP blir först i Europa med att kunna hjälpa företagen till en certifiering av limmade byggprodukter som ska exporteras till Japan. SP har som organisation godkänts av det ansvariga japanska ministeriet att genomföra formaldehydtester för certifieringen. Detta innebär startskottet för skapandet av ett certifieringskontor i Skellefteå och etablering av provningslaboratorier i Skellefteå och Borås. – Tillverkare av träprodukter i hela Europa står på kö. Detta innebär ett lyft för hela den svenska träindustrin samt vår egen verksamhet, säger Lars Erik Wikström, projektansvarig för uppbyggnaden av SP Träteks certifieringskontor och provningslab i Skellefteå. I juli 2003 infördes nya hårda krav i Japan angående formaldehyd i byggnadsmaterial. Kraven syftar till att minimera halterna av formaldehyd i rumsluften för att undvika uppkomsten av sjuka hus. De nya kraven hotade att utestänga stora delar av den svenska träexporten till Japan. Hittills har exporterande företag i Sverige tvingats ansöka om certifiering i Japan och skicka material till Japan för provning, vilket har varit både kostsamt och tidskrävande. – Detta drabbar speciellt de mindre företagen som ofta drar sig för att satsa i Japan, konstaterar Kristian Sandström, projektledare för WoodHouse Aurora Borealis, ett projekt som syftar till att utveckla samarbetet mellan svenska och japanska företag inom bygg- och träindustrin. Efter starka påtryckningar från den svenska regeringen, svenska ambassaden i Tokyo och flera andra aktörer, har Japans regering gått med på att provning kan genomföras på exportörens hemmamarknad av institut godkända av japanska myndigheter. SP blev den första organisationen i Europa som fick klartecken från det japanska ministeriet MLIT att genomföra provningar av limmade produkter. Testerna utförs beroende på produkt enligt olika metoder – kammarmetoden eller den traditionella japanska exsickatormetoden. – Det kommer förmodligen att handla om flera hundra tester varje år, säger professor Björn Lundgren, forskningsledare vid SP i Borås. Idag samverkar SP Trätek efter provningen med ett japanskt institut och tar fram underlag för certifiering av produkten. Startskottet idag vid SP Trätek avser satsningen på det första certifieringskontoret i Europa för limmade träprodukter, som kommer att etableras i Skellefteå. Detta innebär att man vid SP Trätek i Skellefteå får ett ytterst starkt kompetenscentrum, med både myndighets- och forskarkontakter och nätverk i Japan. – Satsningen stärker hela den svenska träindustrins konkurrenskraft, i synnerhet för företag i norra Sverige, menar Per-Ola Eriksson, Norrbottens landshövding. – Etableringen av ett certifieringskontor i Skellefteå ser jag som ett bevis på att kompetensen inom träområdet är mycket hög i regionen, säger Västerbottens landshövding Lorentz Andersson. Målet för certifieringskontoret är att de första helt egna godkända certifieringarna ska kunna utföras i slutet av 2005. Uppbyggnaden av test- och certifieringsverksamheten finansieras av länsstyrelserna i Norrbotten och Västerbotten, Nutek, Visanu, EU Mål 1 strukturfond samt ett 40-tal företag; flertalet inom projektgruppen WoodHouse Aurora Borealis. För mer information: Lars Erik Wikström, SP Trätek Skellefteå, 0910–28 56 20 Björn Lundgren, SP, 033-16 52 65 Kristian Sandström, WoodHouse Aurora Borealis, 070-20 71 207 SPs informationschef: Staffan Ljung, tel 033-16 51 00, 070-672 89 70, e-post: staffan.ljung@sp.se

Ämnen

  • Bygg, fastighet

Kontakter

Alice Brax

Presskontakt Presskontakt 010-516 69 88

Magnus Rysjö

Presskontakt Presskontakt 010-516 69 46

Joakim Jakobsson

Presskontakt Presschef 072-452 66 32