Pressmeddelande -

STFI-Packforsk byter logotype

Forskningsföretaget STFI-Packforsk AB lanserar idag sin nya grafisk profil. De senaste årens breddade verksamhet längs de tre värdekedjorna för förpackningar, grafiska medieprodukter och biobaserade energiprodukter och kemikalier, har tillsammans med trender i omvärlden starkt bidragit till förändringen.

- Det sker stora förändringar idag inom de branscher STFI-Packforsk verkar. Nya processlösningar och hållbara produkter är nödvändiga för att behålla lönsamheten i en mogen industri. STFI-Packforsk har de senaste åren stärkt sin position som innovationspartner för att omsätta nya idéer i industriella applikationer, säger vd Gunnar Svedberg.

- I vår nya affärsstrategi från årsskiftet läggs stor tyngd på innovation och hållbar förädling av materialtillgångar till samhälls- och affärsnytta. STFI-Packforsk är känt för sin världsledande kompetens inom framförallt fiberforskning. Framtida forskningsbehov kommer alltmer att inrymma hållbarhetsbedömningar kopplade till miljö och sociala aspekter. Här kommer helheten i STFI-Packforsk att bli en allt viktigare faktor.

Den nya strategin visualiseras nu i en ny logotype som tagits fram av varumärkesbyrån Rewir. Lanseringen sker i samband med skogsindustrins internationella mässa SPCI 2008 som hålls på Stockholmsmässan i Älvsjö 27-29 maj.

För mer information, kontakta vd Gunnar Svedberg, 08-676 73 25

Ladda ner logotype för publicering i media »
http://www.bizwizard.se/bw/stfi/BWHandleEvent.aspx?command=ct&bwl=f7837b6fef52427a.2211.EA76

Ladda ner pressmeddelandet som PDF »
http://www.bizwizard.se/bw/stfi/BWHandleEvent.aspx?command=ct&bwl=7c09885100ed4832.2211.EA76

STFI-Packforsk AB är ett forskningsbolag fokuserat på värdeskapande för ägare och kunder främst inom skogsindustrin och förpackningsindustrin. Inklusive dotterbolagen LignoBoost AB i Stockholm och Bäckhammar, PFI AS i Trondheim och Edge STFI-Packforsk UK Ltd i London omsatte företagsgruppen år 2007 ca 300 MSEK. 270 anställda arbetar inom koncernen.

STFI-Packforsk AB
Box 5604, 114 86 Stockholm Tel 08-676 70 00
Fax 08-411 55 18 info@stfi.se
www.stfi-packforsk.se

 

 

Ämnen

  • Vetenskap, teknik

Kontakter

Alice Brax

Presskontakt Presskontakt 010-516 69 88

Magnus Rysjö

Presskontakt Presskontakt 010-516 69 46

Joakim Jakobsson

Presskontakt Presschef 072-452 66 32