Pressmeddelande -

Stor värmepumpskonferens i Japan 2011

Det senaste inom forskning och teknikutveckling. Marknadstrender. Lagar och regler. Det är en del av innehållet i konferensen Heat Pumps – The Solution for a Low Carbon World. Den hålls i Tokyo i maj 2011.

– Värmepumpar kommer att få en allt viktigare roll när det gäller att förse världen med koldioxidsnål värme och kyla. Vi räknar med att konferensen i Japan lockar de flesta ledande aktörerna på området, säger Monica Axell, värmepumpsexpert på SP som är med och arrangerar.

Program och aktiviteter finns på www.hpc2011.org

För mer information, kontakta monica.axell@sp.se, 010-516 55 19, 070-316 55 19

Ämnen

  • Miljöteknik, återvinning

Kategorier

  • värmepump
  • evenemang
  • energi & miljö

RISE är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. Våra 2 300 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. RISE är ett oberoende, statligt forskningsinstitut som erbjuder unik expertis och ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra teknologier, produkter och tjänster. www.ri.se

Kontakter

Alice Brax

Presskontakt Presskontakt 010-516 69 88

Magnus Rysjö

Presskontakt Presskontakt 010-516 69 46

Joakim Jakobsson

Presskontakt Presschef 072-452 66 32