Pressmeddelande -

Välbesökta fiberdagar i Hudiksvall

Ett trettiotal produktutvecklare och företagsledare från industrin, forskare från Acreo och universitet, och representanter för finansiärer och andra partnerorganisationer samlas i Hudiksvall på måndag och tisdag när Acreo Fiber Optic Center som håller sina årliga Partnerdagar. På programmet står bland annat en diskussion om vilka omvärldsfaktorer som kommer påverka den fiberoptiska produktutvecklingen under de närmsta åren.

Fiberoptiken har varit helt avgörande för utvecklingen av dagens informationssamhälle. Optisk fiber finner emellertid också en allt ökande användning inom andra betydelsefulla områden, t.ex. inom medicin, sensorteknologi, fordons- och verkstadsteknik, flygplansindustri, bygg- och kraftindustri mm. Utveckling av olika sorters innovativa fibrer och fibersystem lägger grunden till nya tekniska lösningar och kostnadseffektiva produkter inom ett brett spektrum av applikationer.

Det är denna bredd av applikationer som utgör grunden till Acreo Fiber Optic Center. Genom att, tillsammans med medverkande industrier och universitet, utveckla en gedigen fiberoptisk teknisk plattform, kan Centret skapa mervärde för en mängd olika industrier inom en mängd olika brancher.

Inom Centret bedrivs ett antal långsiktiga forskningsprojekt, liksom flera tillämpade projekt som direkt syftar till att skapa nya produkter och förbättrade lösningar för medverkande företag. Centret är ett sexårigt initiativ som nu går in i sitt andra år.

Om Acreo Fiber Optic Center
Acreo Fiber Optic Center är ett nationellt kompetenscenter inom fiberoptik, med sin bas vid Acreo Fiberlab i Hudiksvall. Inom Centret samverkar Acreo med industriparter och universitetsgrupper för att utveckla nya fiberteknologiska produkter. Centret utsågs 2007 till ett av åtta nationella Institute Excellence Center.

Läs mera om Acreo Fiber Optic Center. (www.acreo.se/afoc

Om Acreo
Acreo är helägt dotterbolag till forskningsinstitutet Swedish ICT Research AB och arbetar med kontrakterad forskning och utveckling. Acreo tillhandahåller innovativa lösningar inom elektronik, optik och kommunikationsteknologi som bidrar till tillväxt, lönsamhet och nyföretagande. Speciella satsningsområden är Fiberoptik, Bredbandsteknologi, Tryckt elektronik samt Detektorteknologi.
Acreo har 140 anställda och verksamheten är förlagd till Kista, Norrköping och Hudiksvall. 

Kontakt:
Åsa Claesson, 070-221 1646
asa.claesson@acreo.se

Kategorier

  • acreo
  • swedish ict

Kontakter

Alice Brax

Presskontakt Presskontakt 010-516 69 88

Magnus Rysjö

Presskontakt Presskontakt 010-516 69 46

Joakim Jakobsson

Presskontakt Presschef 072-452 66 32