Gå direkt till innehåll

Senaste nyheterna

Ny studie av riskkapitalfonders hållbarhetsarbete: Riskkapitalägda bolag växer snabbare än börskonkurrenterna men har utvecklingspotential inom ESG-området

Riskkapitalägda portföljbolag står för en avsevärt större sysselsättningstillväxt jämfört med snittet för börsbolag på Nasdaq OMX Stockholm. Portföljbolagen ligger långt fram när det gäller införandet av policydokument och riktlinjer för etiska affärsprinciper. Samtidigt återstår en del arbete med jämställdhet och klimat. Det här är några av resultaten i en rapport från PwC och SVCA.

Kommande event

Sociala medier

SVCA är en intresseorganisation för aktörer inom private equity

Swedish Private Equity & Venture Capital Association (SVCA) är en intresseorganisation för aktörer inom private equity. SVCA har ca 70 ordinarie medlemmar. Medlemsföretagen är både aktörer som investerar i tidiga faser (s.k. venture capital) och aktörer som investerar i mogna företag med stabila kassaflöden.
Såväl statliga som privata aktörer är medlemmar i SVCA.

SVCA förmedlar inte riskkapital.

SVCA
c/o KG10, Kungsgatan 8
111 43 Stockholm
Sweden