Gå direkt till innehåll
Rittal – The System.

Pressmeddelande -

Rittal – The System.

Rittal – The System.
Högeffektivt, reducerar kostnader, energibesparande.

– När det gäller systemlösningar, färdigställer vi ETT system för ALLA användningstillfällen – från kraftfördelning, automatisering över byggnadsinstallationer till IT-infrastruktur. På så sätt får kunden hittills ouppnåeliga fördelar.

Så förklarar Håkan Persson, marknadschef på Rittal Scandinavian ab, den globala strategi som är vägledande för Rittal. Rittal ställer i egenskap av systemleverantör hela sin omfattande kompetens till förfogande, allt från inkapslingsteknik och strömfördelning över systemklimatisering till IT-infrastruktur.

Själva kärnan är TS 8-systemplattformen, som stödjer den tilltagande konvergensen inom IT och automatisering. Här arbetar Rittal långt utanför mekaniska lösningar och presenterar till exempel moduluppbyggda strömförsörjningslösningar samt energieffektiv klimatteknik som UPS-systemet PMC 40, ställverket Ri4Power och den energisparande kyllösningen ”Cool Efficiency”.

Totala kostnadssänkningar

För att få en bättre totalbild och för att kunna komma från mekanik över elektroteknik till automatisering, har Rittal länkat samman sina tidigare egna ingenjörsverktyg med Eplan Cabinet och Eplan Engineering Center. På så sätt kan olika ingenjörsdata användas under alla faser vid anläggningarnas konstruktion. Därmed går det att uppnå bättre totallösningar.

–De klara fördelarna med ett genomarbetat mjukvarukoncept är att bearbetningstiden förkortas. Kunden kan då sänka sina kostnader, betonar Håkan Persson.

Ämnen

Kategorier


Rittal, som ingår i tyska koncernen Friedhelm Loh Group är världsledande inom apparatskåpssystem och systemtillbehör. På Rittal Scandinavian ab hanterar 70 medarbetare 6 000 artiklar och 3 000 kunder. Dessa betjänas från huvudkontoret i Ängelholm, kontoren i Stockholm och Göteborg samt dotterbolagen i Norge och Finland. Omsättningen 2009 uppgick till drygt 700 MSEK.

Relaterat innehåll

Relaterade event

Rittal är världsledande inom inkapslingsteknik för industriautomation och IT/data- och telekomutrustning.

Rittal tillhandahåller även komponenter och systemlösningar inom Fysisk IT-säkerhet, kompletta datorhallar och säkerhetsskåp.

Sammantaget gör detta Rittal till en heltäckande leverantör inom inkapslingsteknik.

RITTAL AB
Rittalgatan 1
262 73 Ängelholm
Sweden