Gå direkt till innehåll
Kombination med robusta containrar och smarta och energieffektiva utomhuskylsystem. Tillsammans lyckas kombinationen minska energiförbrukningen med en tredjedel.’
Kombination med robusta containrar och smarta och energieffektiva utomhuskylsystem. Tillsammans lyckas kombinationen minska energiförbrukningen med en tredjedel.’

Pressmeddelande -

“The cool dream team” med ett litet avtryck."

Datacentercontainer med kyltekniken Blue e+.
“The cool dream team” med ett litet avtryck.

Den digitala omvandlingen innebär utmaningar inom datacenterbranschen. Växande datavolymer tvingar datacenteroperatörerna att antingen avleda allt mer värme från servrar från små utrymmen eller att hitta nya utrymmen för expandering. De måste även göra detta så effektivt, hållbart och snabbt som möjligt. Rittal erbjuder svar på denna utmaning med en ny lösning för IT-containrar som integrerar effektiva utomhuskylsystemet Blue e+ på ett utrymmesbesparande sätt. Systemet kombinerar kostnadseffektivitet med hållbarhet och minskad energiförbrukningen med en tredjedel. Ett system som erbjuder en smart allt-i-ett-lösning.

Var och en bidrar med sina egna fördelar: datacentercontainerns geniala utrymmesanvändning och den smarta tekniken i kylaggregatet Blue e+. Genom att arbeta tillsammans ger det nya Rittal-systemet lösningar på flera olika problem som IT- och datacenter står inför: Fler och fler dataapplikationer, som t.ex. edge computing, kräver en allt större mängd datorkraft, men samtidigt måste de fungera med låga energikostnader och på ett hållbart och säkert sätt utan ”hotspots”. Detta kräver variabla lösningar som hanteras med minimerat miljöavtryck. Rittals IT-container är inriktad på dessa behov: Med hjälp av en ny utomhuskyllösning på containerns utsida, baserad på den beprövade tekniken Blue e+, skapas mer utrymme i datacentercontainern för den ständigt växande datamängden. Detta ger också mer potential för flexibel utökning av applikationerna.

Samtidigt minskas energiförbrukningen med en tredjedel. [1] Detta gör det enklare för datacenter att spara in på drifts- och energikostnader. Dessutom krävs inte upphöjt golv och kylteknik inuti containern – och inte heller rörledning för köldmedium mellan de inre och yttre kretsarna. Kylaggregatet monteras direkt på containerns utskärning. Det sparar inte bara plats, utan även monteringsarbete, då monteringstiden och monteringskostnaderna minskar.

Robust, effektiv och kontrollerbar

"Utomhusenheterna i Blue e+-serien är inte bara robusta och enkla att underhålla, utan också mycket energieffektiva tack vare den innovativa ”heat pipe technology”. De lämnar ett mindre koldioxidavtryck", [2] förklarar Philipp Müller, chef för Data Center Solutions på Rittal. Detta sänker de totala driftskostnaderna på lång sikt.
IoT-gränssnittet på kylaggregaten hjälper också till. Alla prestandaparametrar för kylsystemet visas voa webbgränssnittet. "Det gör att IT-operatören kan hantera förbrukningen så effektivt som möjligt."

Blue e+-principen

Den framgångsrika effektiviteten uppnås med hybridtekniken i Blue e+-serien. Utöver en aktiv kyl krets har varje Blue e+ kylaggregat även en krets för passiv kylning: Den integrerade ”heat pipe” avleder värme till omgivningen så snart omgivningstemperaturen sjunker under temperaturen på den varma sidan. Effekten har en enorm påverkan på verkningsgraden, särskilt där temperaturskillnaderna är stora.


[1]Det gör containrar med Blue e+ utomhuskylaggregat till en mycket smidig lösning för tillämpningar med en IT-last ända upp till 70 kW. Utrustningen kan även levereras i ISO-dimensioner.

[2] Tack vare hybridteknik med passiva komponenter, kan Blue e+ kylaggregat minska koldioxidutsläppen med upp till 11,8 ton per år. (60 kW-utförande, full last, 366 g/kWh på anläggningen i Frankfurt)

Bildtext(er)

Bild 1 (fri211992600): Kombination med robusta containrar och smarta och energieffektiva utomhuskylsystem. Tillsammans lyckas kombinationen minska energiförbrukningen med en tredjedel.’

Bild 2 (fri210412700): Tack vare hybridtekniken med passiva komponenter minskar Blue e+-kylaggregat inte bara koldioxidutsläppen; det ger även mer utrymme för utrustning i skåpet tack vare den platsbesparande placeringen på ytterväggarna.

Får reproduceras utan kostnad. Ange Rittal GmbH & Co. KG som källa.


Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Rittal, som ingår i den tyska koncernen Friedhelm Loh Group är världsledande inom apparatskåpssystem för industriautomation och fysisk IT-säkerhet. På Rittal i skandinavien hanterar 120 medarbetare 5000 artiklar och 6000 kunder. Dessa betjänas från svenska huvudkontoret i Ängelholm, kontoren i Stockholm, Göteborg samt från de norska och danska kontoren i Ski och Köpenhamn. Omsättningen 2022 uppgick till drygt 700 MSEK.

Kontakter

Christer Ringvall

Product Manager IT Infrastructure +46 703414054

Relaterat innehåll

Rittal är världsledande inom inkapslingsteknik för industriautomation och IT/data- och telekomutrustning.

Rittal tillhandahåller även komponenter och systemlösningar inom Fysisk IT-säkerhet, kompletta datorhallar och säkerhetsskåp.

Sammantaget gör detta Rittal till en heltäckande leverantör inom inkapslingsteknik.

RITTAL AB

Rittalgatan 1
262 73 Ängelholm
Sweden