Pressmeddelande -

Ny preliminär tidplan för genomförandet av RNB:s bud på JC

RNB har beslutat att tidigarelägga genomförandet av erbjudandet till aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna i JC. Den nya tidplanen följer nedan. Ett prospekt rörande erbjudandet beräknas komma att distribueras till aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna i JC i mitten av juni. Acceptperioden för erbjudandet förväntas påbörjas kort därefter och fortgå till omkring den 7 juli 2006. Under förutsättning att RNB fullföljer erbjudandet senast omkring den 12 juli 2006 beräknas redovisning av vederlaget kunna påbörjas cirka en vecka senare till de ägare som har accepterat erbjudandet. Bolagsstämma i RNB, vid vilken erforderliga emissionsbeslut för erbjudandets genomförande ska fattas, avses att hållas den 4 juli 2006. För ytterligare information, vänligen kontakta: Mikael Solberg, VD och koncernchef RNB RETAIL AND BRANDS Tfn: 08-670 95 95, 0708-18 44 40, e-post: mikael.solberg@rnb.se Göran Blomberg, CFO RNB RETAIL AND BRANDS Tfn: 08-670 95 99, 0733-97 95 99, e-post: goran.blomberg@rnb.se RNB RETAIL AND BRANDS AB består av verksamhetsområdena Polarn O. Pyret och Departments & Stores Europe AB. Polarn O. Pyret är ett varumärke för baby och barn. Departments & Stores är en distributionsplattform för nationella och internationella varumärken.

Ämnen

  • Ekonomi, finans

RNB RETAIL AND BRANDS äger, driver och utvecklar butiker och e-handel inom mode, konfektion, accessoarer, juveler och kosmetik. Fokus är att ge en service och köpupplevelse utöver det vanliga. Försäljning bedrivs genom koncepten Brothers, Departments & Stores, Man of a kind och Polarn O. Pyret. Koncernen har drygt 250 butiker och e-handelsplatser i 10 länder. RNB RETAIL AND BRANDS är noterat på Nasdaq Stockholm (RNBS).

Kontakter

Kristian Lustin

Presskontakt Finanschef 08-410 524 63

Magnus Håkansson

Presskontakt VD 08-410 520 02