Pressmeddelande -

RNB förtydligar JC konceptet

Modet blir mer och mer ålderslöst och köpbeteendet hos våra kunder har förändrats. Inom konceptet JC ser vi en ökad efterfrågan på våra produkter i mindre storlekar samtidigt som efterfrågan på produkter inom J-Store konceptet har minskat.

Som ett led i att förtydliga JC konceptet och samtidigt fokusera inom det område där JC är som starkast, har beslutats att inom JC erbjuda ett fördjupat sortiment med mindre storlekar och därigenom ersätta nuvarande J-Store sortiment, som utgår ur butikerna.

Renodlingen mot ett sortiment inom JC medför tillsammans med tidigare kommunicerade besparingsprogram att kostnaderna kommer att minska med 104 Mkr på årsbasis inom JC och får full årseffekt från och med räkenskapsåret 2009/2010. För innevarande räkenskapsår beräknas effekten vara 55 Mkr i minskade kostnader som en följd av kostnadsbesparingar och renodlingen mot ett enhetligt sortiment. De 55 Mkr innefattas i det för RNB tidigare kommunicerade besparingsprogrammet om 110 Mkr. Bedömningen är att försäljningen kortsiktigt endast kommer att påverkas marginellt negativt av renodlingen.

Totalt berörs ca 24 tjänster på huvudkontoret som kommer att varslas om uppsägning som en följd av förändringarna inom JC.

För ytterligare information, vänligen kontakta:


Cecilia Lannebo, IR RNB RETAIL AND BRANDS
Tfn: 08-410 520 45, 0768-87 20 45, e-post: cecilia.lannebo@rnb.se

RNB är indelat i två verksamhetsområden - Polarn O. Pyret och en distributionsplattform för nationella och internationella varumärken. Polarn O. Pyret är ett varumärke med inriktning på baby- och barnkläder. Distributionsplattformen består av de två huvudområdena Varuhus och Butikskoncept. Varuhusverksamheten bedrivs genom butiker på varuhusen NK, Steen & Ström, Illum samt Kosta outlet. Butikskoncepten består av JC, J-Store, Brothers och Sisters.

Ämnen

  • Design

RNB RETAIL AND BRANDS äger, driver och utvecklar butiker och e-handel inom mode, konfektion, accessoarer, juveler och kosmetik. Fokus är att ge en service och köpupplevelse utöver det vanliga. Försäljning bedrivs genom koncepten Brothers, Departments & Stores, Man of a kind och Polarn O. Pyret. Koncernen har drygt 250 butiker och e-handelsplatser i 10 länder. RNB RETAIL AND BRANDS är noterat på Nasdaq Stockholm (RNBS).

Kontakter

Kristian Lustin

Presskontakt Finanschef 08-410 524 63

Magnus Håkansson

Presskontakt VD 08-410 520 02