Pressmeddelande -

RNB:s försäljning i december 2010

RNB:s totala försäljning i egna butiker i december 2010 uppgick till 367,1 Mkr jämfört med 361,4 Mkr samma månad föregående år exklusive den avyttrade verksamheten på Steen & Ström i Oslo, vilket är en ökning med 1,6 procent. I lokala valutor var ökningen 3,5 procent. Inklusive den avyttrade verksamheten har försäljningen minskat med 2,7 procent och mätt i lokala valutor med 0,6 procent.

Försäljningen i jämförbara butiker i Sverige i december 2010 ökade med 4,2 procent jämfört med samma månad föregående år. Den totala jämförbara försäljningen i samtliga länder ökade med 3,9 procent mätt i lokala valutor.

Kalendereffekten i december månad för beklädnadshandeln i Sverige jämfört med samma period föregående år är enligt HUI (Handelns Utredningsinstitut) positiv med 1,0 procent.

Antalet egna butiker uppgick den 31 december 2010 till 223 jämfört med 240 föregående år (exkl. avyttrad verksamhet 224 butiker).

Omsättningen i egna butiker utgjorde verksamhetsåret 2009/2010 ca 75 procent utav bolagets totala årsomsättning.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Gunnar Bergquist, CFO,  RNB RETAIL AND BRANDS
Tfn: 08-410 520 01, 0768-87 20 01, e-post: gunnar.bergquist@rnb.se

RNB RETAIL AND BRANDS äger, driver och utvecklar butiker inom mode, konfektion, accessoarer, juveler och kosmetik med fokus på service och köpupplevelse utöver det vanliga. Försäljning bedrivs i huvudsak i Skandinavien genom de tre butikskoncepten Brothers & Sisters, JC, Polarn O. Pyret, samt i butiker på varuhusen NK i Stockholm och Göteborg och Illum i Köpenhamn. RNB RETAIL AND BRANDS har verksamhet i 11 länder. RNB RETAIL AND BRANDS aktie är sedan 2001 noterad på Nasdaq OMX Nordic.

Kontakter

Kristian Lustin

Presskontakt Finanschef 08-410 524 63

Magnus Håkansson

Presskontakt VD 08-410 520 02