Pressmeddelande -

RNB:s försäljning i juni 2011

RNB:s totala försäljning i egna butiker i juni 2011 uppgick till 245,8 Mkr jämfört med 244,6 Mkr samma månad föregående år vilket är en ökning med 0,5 procent. I lokala valutor ökade försäljningen med 1,2 procent.

Försäljningen i jämförbara butiker i Sverige i juni 2011 ökade 2,0 procent jämfört med samma månad föregående år. Den totala jämförbara försäljningen i samtliga länder ökade med 2,2 procent mätt i lokala valutor.

Kalendereffekten i juni månad för beklädnadshandeln i Sverige jämfört med samma period föregående år är enligt HUI (Handelns Utredningsinstitut) negativ med 5,0 procent.

Antalet egna butiker uppgick den 30 juni 2011 till 217 jämfört med 221 föregående år.

Omsättningen i egna butiker utgjorde verksamhetsåret 2009/2010 ca 75 procent utav bolagets totala årsomsättning.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Gunnar Bergquist, CFO,  RNB RETAIL AND BRANDS
Tfn: 08-410 520 01, 0768-87 20 01, e-post: gunnar.bergquist@rnb.se


RNB RETAIL AND BRANDS äger, driver och utvecklar butiker inom mode, konfektion,accessoarer, juveler och kosmetik med fokus på service och köpupplevelse utöver det vanliga. Försäljning bedrivs i huvudsak i Skandinavien genom de tre butikskonceptenBrothers & Sisters, JC, Polarn O. Pyret, samt i butiker på varuhusen NK i Stockholm och Göteborg och Illum i Köpenhamn. RNB RETAIL AND BRANDS har verksamhet i 11 länder. RNB RETAIL AND BRANDS aktie är sedan 2001 noterad på Nasdaq OMX Nordic.

Kategorier

  • rnb retail and brands

Kontakter

Kristian Lustin

Presskontakt Finanschef 08-410 524 63

Magnus Håkansson

Presskontakt VD 08-410 520 02