Pressmeddelande -

Sisters genomgår strategisk förändring

Som en del av RNB:s portfölj har konceptet Sisters inte nått upp till de uppsatta lönsamhetsmålen. Anledningen till den negativa utvecklingen inom Sisters är främst en hårdnande konkurrens samt för låg försäljning för att hitta kostnadssynergier i produktion och inköp. Med anledning av detta görs nu en genomgripande förändring och nedbantning av konceptet Sisters.

"Vi har fattat ett strategiskt viktigt beslut att förändra och kraftigt reducera konceptet Sisters. Detta kommer att innebära omedelbart högre lönsamhet, avsevärt lägre utvecklingsrisk och positiva effekter på det framgångsrika konceptet Brothers", säger Magnus Håkansson, VD och koncernchef för RNB RETAIL AND BRANDS AB.

Ökat fokus på Brothersbutiker
Totalt har affärsområdet Brothers & Sisters 78 butiker, varav 52 är så kallade duobutiker. I duobutikerna är båda koncepten Brothers respektive Sisters representerade med ett gemensamt kassasystem. Under det innevarande räkenskapsåret kommer en fristående Sistersbutik att stängas. Av de 52 duobutikerna kommer åtta butiker konverteras till rena Brothersbutiker. De resterande 44 butikerna kommer att byggas om så att Sisters utrymme av den totala butiksytan anpassas. För de 20 egenägda butikerna minskar ytan med upp till 50 procent och ersätts med en motsvarande ökning av Brotherskonceptet. De 24 franchisetagarägda butikerna kommer att minska sin yta i varierande utsträckning på i huvudsak samma sätt.

Satsning på externa varumärken
I och med neddragningen av konceptet Sisters kommer det interna sortimentet att avvecklas. Det innebär att sortimentsplaneringen för hösten och vintern 2012 inte kommer att innehålla några interna varumärken utan endast fokusera på externa varumärken. Vår- och sommarsortimentet för 2012 är till cirka 75 procent redan utvecklat och orderlagt och resterande 25 procent kommer inte att orderlagt. Försäljningen av externa varumärken inom Sisters är idag lönsamt och som en effekt av förändringarna kommer inköpen av externa varumärken att öka med cirka 40 procent från och med kollektionen för hösten och vintern 2012. Samarbetet med de externa varumärkesleverantörerna kommer dessutom att fördjupas och vidareutvecklas ytterligare.

"Detta är ett genomgripande och viktigt första steg i förändringsarbetet för Sisters. Antalet Sistersbutiker kommer dessutom att reduceras ytterligare på sikt. Effekterna av åtgärderna vi nu vidtar innebär att nio medarbetare som i huvudsak arbetar med utveckling av det interna sortimentet blir övertaliga. Kostnader för marknadsföring minskar med 40 procent och medför också att ytterligare marknadsföringsresurser överförs till Brothers", säger Yongan Kim, VD för Brothers & Sisters.

För ytterligare frågor kontakta:
Magnus Håkansson, VD och koncernchef på RNB, tfn: 08 410 520 02, mobil: 0768 87 20 02 e-post:
magnus.hakansson@rnb.se

RNB RETAIL AND BRANDS äger, driver och utvecklar butiker inom mode, konfektion,
accessoarer, juveler och kosmetik med fokus på service och köpupplevelse utöver det vanliga. Försäljning bedrivs i huvudsak i Skandinavien genom de tre butikskoncepten Brothers & Sisters, JC, Polarn O. Pyret samt i butiker på varuhusen NK i Stockholm och Göteborg och Illum i Köpenhamn. RNB RETAIL AND BRANDS har verksamhet i 11 länder. RNB RETAIL AND BRANDS aktie är sedan 2001 noterad på Nasdaq OMX Nordic.

Taggar

  • rnb retail and brands
  • magnus håkansson

RNB RETAIL AND BRANDS äger, driver och utvecklar butiker och e-handel inom mode, konfektion, accessoarer, juveler och kosmetik. Fokus är att ge en service och köpupplevelse utöver det vanliga. Försäljning bedrivs genom koncepten Brothers, Departments & Stores, Man of a kind och Polarn O. Pyret. Koncernen har drygt 250 butiker och e-handelsplatser i 10 länder. RNB RETAIL AND BRANDS är noterat på Nasdaq Stockholm (RNBS).

Presskontakt

Kristian Lustin

Kristian Lustin

Presskontakt Finanschef 08-410 524 63
Magnus Håkansson

Magnus Håkansson

Presskontakt VD 08-410 520 02