Gå direkt till innehåll
ROCKWOOL CONLIT brandskyddsprodukter ger ökad tid för att utrymma byggnader.
ROCKWOOL CONLIT brandskyddsprodukter ger ökad tid för att utrymma byggnader.

Pressmeddelande -

Brandsäkerheten i fokus när Länssjukhuset Ryhov byggs ut

Vid sjukhusbyggnation har trygghet och säkerhet högsta prioritet. Därför utförs just nu ett noggrant arbete med att se till att utbyggnaden av Länssjukhuset Ryhov ska kunna stå emot eventuella bränder så länge som möjligt.
”Många personer med begränsad rörelseförmåga ställer särskilt höga krav på att brandsäkra byggnaden”, säger Robert Gustavsson, Projektledare på FireControl.

Tid är den viktigaste faktorn vid brand. Tiden innan elden sprids. Tiden innan giftig rök når människor. Tiden det tar innan Räddningstjänsten kommer. Tiden som stommen håller. Att investera i passivt brandskydd är att investera i dyrbar tid. Det vet Robert Gustavsson från FireControl, som är ansvarig för det passiva brandskyddet när Länssjukhuset Ryhov i Jönköping genomgår sin stora utbyggnad under 2018-2021.

Utbyggnaden består av två nya sjukhusbyggnader som ska länkas samman av förbindelsegångar. De nya byggnaderna ska bland annat inrymma en ny akutvårdsavdelning med 40 platser, två nya medicinvårdavdelningar och mammografimottagning. I byggnaden kommer också finnas utbildningslokaler för läkarutbildning som bedrivs av Linköpings Universitet.

FireControl är experter på passivt brandskydd och de ser till att nya Ryhov står emot eventuell brand så länge som möjligt. ”Framförallt är det den bärande stålstommen som brandsäkras. Brandskydd av bärande element i byggnader med stålkonstruktioner är mycket viktigt, eftersom stål har förhållandevis dåliga brandegenskaper”, berättar Robert.

I Ryhovprojektet använder FireControl ROCKWOOL CONLIT 150. Produkten av ROCKWOOL stenull är framställd enbart med sikte på brandskydd. CONLIT 150 bromsar energitillförseln vid brand och fördröjer temperaturökningen så att stålets bärande egenskaper bibehålls.

Men det är inte bara själva brandskyddet som är effektivt. Även för entreprenören som installerar produkten finns väsentliga fördelar.
”CONLIT innebär även effektiv montering, vilket är viktigt för de flesta byggprojekt sett till både tid och pengar”, kommenterar Robert.

Principen bakom passiv brandsäkerhet är förlänga byggnadens levnadstid och maximera tryggheten för de som vistas i byggnaden.
”En känsla som betyder extra mycket för de som spenderar tid i sjukhusmiljö”, avslutar Robert.

Ämnen

Kategorier

Regioner


Om ROCKWOOL koncernen

ROCKWOOL är världsledande tillverkare av stenullsisolering. Vi erbjuder ett komplett utbud av högpresterande och hållbara isoleringsprodukter för byggnadsindustrin.

Koncernen sysselsätter över 11 000 medarbetare och har sitt huvudkontor utanför Köpenhamn. Sverigekontoret ligger i Jönköping. ROCKWOOL är noterat på NASDAQ OMX Den Nordiska Börsen Köpenhamn.

Läs mer på www.rockwool.com eller www.rockwool.se

Presskontakt

Jenny Kvarnlöf

Jenny Kvarnlöf

Presskontakt Communications Manager Sweden ROCKWOOL Sweden 072 509 92 49

ROCKWOOL - världsledande tillverkare av hållbar och brandsäker stenullsisolering

ROCKWOOL är världsledande tillverkare av stenullsisolering. Vi erbjuder ett komplett utbud av högpresterande och hållbara isoleringsprodukter för byggnadsindustrin.

Koncernen sysselsätter över 10 000 medarbetare och har sitt huvudkontor utanför Köpenhamn. Sverigekontoret ligger i Jönköping. Företaget är noterat på NASDAQ OMX Den Nordiska Börsen Köpenhamn.

ROCKWOOL Sverige
Box 11505
550 11 Jönköping
Besök våra andra nyhetsrum