Pressmeddelande -

Röda Korset kraftsamlar inför Mors dag

Vi vill upp­märksamma det hot som riktas mot kvinnor som drabbats av krig och konflikt. Kvinnors styrka att skydda och hjälpa sin familj är enorm. En kraft som måste tas tillvara. Ju fler som deltar i kampanjen desto fler mammor och barn kan få växa upp tillsammans, säger Ulla Norin, Sunnekretsen

Med pengar som har samlats in under Rädda mammorna-kampanjen kommer Röda Korset att bland annat kunna hjälpa kvinnor att föda barn under säkra förhållanden ut i världen, återförena familjer och se till papperslösa mödrar får den vård de behöver.

– Kvinnors och barns behov och rättigheter blir många gånger förbisedda när krig och konflikt råder. Brist på medicin och hygien får allvarliga konsekvenser på mödradödligheten. Mammor som lever på flykt undan krig blir ofta utsatta för övergrepp och många familjer splittras, fortsätter Ulla Norin.

I Jämtland kommer flera lokala insamlingsaktiviteter att genomföras. Rädda mammorna kampanjen är en insamling som engagerar många lokala rödakorskretsar.

Sunnekretsen arrangerar Musikcafé i Sunne Sockenstuga onsdagen den 26 maj kl. 19.00. Sunne -Norderökör underhåller med vårsånger. Elever från Afrikalinjen på Birka berättar och visar bilder från sitt projekt i Östafrika. Hela behållningen går till Röda Korsets insamlingen Krigens offer och Rädda mammorna kampanjen.  För mer information om Musikcafé i Sunne, kontakta Ulla Norin, Mobil 070-525 31 22

I Backe har kretsen bössinsamling  den 28 och 29 maj. De arrangerar även insamling vid mötesplats Kupan i Hoting den 28 maj.  För er information kontakta: Maj-Britt Fröhlander tel. 0624-10336

 I Hallen har kretsen sin insamling kring Rädda mammorna den 28-29 maj. De kommer som vanligt att vara på Karls Ors Bua och sälja lotter, skramla med våra bössor samt bjuda på kaffe. För er information kontakta: Kristina Sunding, tel. 0643-33036

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Regioner

  • Jämtland