Pressmeddelande -

Röda Korset kraftsamlar inför Mors dag

Vi vill upp­märksamma det hot som riktas mot kvinnor som drabbats av krig och konflikt. Kvinnors styrka att skydda och hjälpa sin familj är enorm. En kraft som måste tas tillvara. Ju fler som deltar i kampanjen desto fler mammor och barn kan få växa upp tillsammans, säger Kerstin Lestander, Skönsbergskretsen

Med pengar som har samlats in under Rädda mammorna-kampanjen kommer Röda Korset att bland annat kunna hjälpa kvinnor att föda barn under säkra förhållanden ut i världen, återförena familjer och se till papperslösa mödrar får den vård de behöver.

– Kvinnors och barns behov och rättigheter blir många gånger förbisedda när krig och konflikt råder. Brist på medicin och hygien får allvarliga konsekvenser på mödradödligheten. Mammor som lever på flykt undan krig blir ofta utsatta för övergrepp och många familjer splittras, fortsätter Kerstin Lestander.

I Västernorrland kommer flera lokala insamlingsaktiviteter att genomföras. Rädda mammorna kampanjen är en insamling som engagerar många lokala rödakorskretsar.

Skönsbergskretsen  har traditionell bössinsamling fredag och lördag 28-29 maj, dessutom deltar de vid Skönsbergs vårmarknad under samma helg.

Mötesplats Kupan i Alnö kommer att ha öppet hus lördagen den 29 maj mellan 11.00 – 14.00 och då bjuder kretsen på kaffe och bakelse. De kommer också att samla in pengar till Rädda Mammorna.

Njurundakretsen har insamling till Rädda mammorna under hela maj månad på mötesplats Kupan i Kvissleby. Fredag och lördag den 28-29 maj kraftsamlar kretsen med särskilda insamlingar i Njurundabommen och centralt i Kvissleby samt att har lördagsöppet på Kupan.

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Regioner

  • Jämtland