Pressmeddelande -

Seminarium om Integration av ensamkommande minderåriga asylsökande.

Välkomna till ett seminarium om Integration av ensamkommande minderåriga asylsökande.

Östersunds kommun har under det senaste året tagit emot cirka 30 ensamkommande minderåriga asylsökande pojkar. Flertalet har fått permanent uppehållstillstånd, ett litet fåtal har familj som också fått uppehållstillstånd.

De får stöd av Östersunds kommun (socialtjänsten/unga vuxna, boende, skola), BUP, Röda Korset samt av frivilliga gode män och förordnade vårdnadshavare.

Gode män/vårdnadshavare har bildat ett informellt nätverk som har möten ca en gång/månad då även representanter för unga vuxna, boendena och skolan deltar. Dessa möten handlar om stort och smått, om praktiska saker, men även om värderingar och framtidsfrågor såsom vad som skall hända när ungdomarna fyllt 18 och är myndiga och fattar sina egna beslut.

Som gode män/vårdnadshavare har vi ofta frågor som handlar om värderingar, våra egna och ungdomarnas, de kommer från annan kultur, religion och etnicitet. Vi diskuterar ofta med personalen på unga vuxna, skolan och boendena. Vi vill och behöver veta mer om integration, därför ordnar vi detta seminarium, som också vänder sig till all personal som stöder ungdomarna.

Integration på riktigt.

Wargentinskolan/Ekervaldsalen, 27 november, 18.00-22.00. Ingång från Regementsgatan

Marco Helles, Röda Korset i Stockholm talar om: "Mångfald - att ha en känsla och öppet sinne för mångfald."

Adel Mohammad, Röda Korset i Östersund talar om: "Familj, identitet och centrala värden i ett patriarkaliskt samhälle."

Kholod Mahmood, ordförande i Muslimska föreningen i Östersund talar om: "Islam, hur fungerar det i praktiken i Östersund."

Varje inledare disponerar en timma inklusive frågor från auditoriet.

Cirka 19.30 en fikapaus

Efter den sista föredragningen blir det en paneldiskussion med de tre föredragshållarna i panelen. Då är frågan fri för den som vill diskutera integration med bäring på det vi gör i Östersund.

Inledare och moderator är Gunnar Ståhl.

Kontaktperson Gunnar Ståhl, Tel: 0640-209 79 / 070-227 08 79

Ämnen

  • Religion, tro

Regioner

  • Jämtland