Pressmeddelande -

Tre år är ett långt andrum

Röda Korsets Ungdomsförbund känner i dag en stor sorg över de konsekvenser som regeringens förslag får för människor i extremt utsatta situationer. Samtidigt som regeringen lägger fram sitt förslag fortsätter människor att fly i små gummibåtar över havet för att söka skydd undan krig och förföljelse.

Det känns extra sorgligt att Sverige, som i så många år varit ett föregångsland, nu sänker sig till en historiskt låg nivå bara för att andra länder inte tar sitt ansvar. 

Regeringens förslag riskerar att slå hårt mot de redan hårt utsatta och påtagligt försämra möjligheterna till integration, eftersom tillfälliga uppehållstillstånd och avsaknad av rätt till familjeåterförening skapar oerhörd otrygghet och stress. Vi får inte glömma att många som kommer är torterade och traumatiserade, från upplevelser i krig och under flykt

-Förslaget begränsar bland annat möjligheterna till familjeåterförening så mycket att rätten i princip är obefintlig. Våra frivilliga möter ständigt barn och unga som är förtvivlade eftersom de får vänta i år på att få återse sina föräldrar. Det här innebär att det kommer att finnas barn och föräldrar som under överskådlig tid inte kommer att få återse varandra. Vi kan inte göra så här mot barn och unga som kommer från krig och andra oroshärdar i världen, säger Hala Mohammed, förbundsordförande Röda Korsets Ungdomsförbund.

Förslaget innebär också att alternativa skyddsbehövande, en stor grupp som i många fall är syrier, inte ska omfattas av familjeåterförening, vilket i praktiken innebär att man tvingar bland annat hela syriska familjer ut på Medelhavet för att kunna söka skydd i Europa.

Röda Korset Ungdomsförbund är också bekymrade över att den tillfälliga lagstiftningen ska gälla i tre år. Det är en väldigt lång tid, och kommer att få svåra humanitära konsekvenser för många barn och vuxna som befinner sig på flykt.

Ämnen

  • Mänskliga rättigheter

Kategorier

  • hala mohammed
  • migrationsfrågor
  • röda korsets ungdomsförbund

Kontakter

Tove Kopperdal

Presskontakt Förbundsordförande 08-4524885

Åsa Jacobson

Presskontakt Kommunikatör 08-4524942