Pressmeddelande -

Internationella Röda Korset vädjar om 5 miljoner kronor till gisslankrisens offer

Hjälp kommer att behövas under lång tid fram över. Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationen vädjar om 5 miljoner kronor till förmån för gisslankrisens offer i Beslan. Hjälpinsatsen, som omfattar 2 000 drabbade, sträcker sig över det närmaste året. - Eftersom det kommer att ta tid att läka såväl yttre som inre sår, är det viktigt att hjälpen är långsiktig, säger Henrik Herber på Svenska Röda Korset som i många år stött biståndsinsatser i Ryssland. Han understryker att det långsiktiga stödet också är en anledning till att Röda Korset så snabbt kunde vara på plats med exempelvis sjuksköterskor. Svenska Röda Korset kommer närmast skicka 1 miljon kronor i bistånd till Nordossetien. Hjälpinsatsen omfattar främst medicinsk akuthjälp, rehabilitering för dem som skadats fysiskt och psykiskt samt efterforskning och identifiering av saknade och oidentifierade. Ryska Röda Korset kommer också att upprätta två rehabiliteringscenter, som ska rymma sjukgymnastik, ungdomsklubb (Internet) och bibliotek. Därtill kommer cirka 300 familjer att beredas plats på specialkliniker, där psykologisk expertis finns att tillgå. I dagsläget arbetar Röda Korsets frivilliga, läkare, psykologer och sjuksköterskor i Beslan oavbrutet med att bistå drabbade. Det handlar inte enbart om psykologiskt stöd utan även om mat och annat praktiskt stöd. Familjer får till exempel hjälp av Röda Korset att resa till och från sjukhusen för att besöka anhöriga som skadats. Redan i början av gisslankrisen var Röda Korset på plats med 25 psykologer och 60 sjuksköterskor. Därutöver bistods sjukhusen i Beslan och Vladikavkaz med bedövningsmedel, antibiotika, sprutor och annan medicinsk utrustning. Enligt de ryska myndigheternas beräkningar dödades 336 människor i gisslankrisen och mer än 400 skadades, många av dem var barn. Fortfarande saknas 200 människor. En orsak är att det alltjämt finns barn på sjukhusen som är alltför unga eller så chockade att de inte kan förmedla till omvärlden vilka de är. Dessutom är många kroppar så svårt sargade av explosionerna i skolan att identifiering försvåras. - Förtvivlade föräldrar har satt upp fotografier på sina barn och skrivit: "Var är min son?" och "Var är min dotter?" Idag sitter 68 sådana fotografier uppe i Beslan, berättar Per Jensnäs, chef för Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationen i Ryssland. Många ryssar har också vänt sig till Röda Korsets kontor i Moskva och lämnat leksaker och andra gåvor, som nu transporteras ner till Beslan. Överhuvudtaget har gisslankrisen lett till stor nationell solidaritet i Ryssland. Dygnet runt har frivilliga från Röda Korset tagit emot mängder av telefonsamtal från människor som vill visa sitt stöd och skänka pengar eller andra gåvor. Stödet från rödakors- och rödahalvmåneföreningar runt om i världen har varit enastående. I många länder pågår insamlingskampanjer till stöd för de drabbade och deras familjer. - Den internationella solidariteten visar verkligen hur stark medmänskligheten är, säger Tatyana Nikolaenko, ordförande i Ryska Röda Korset. För ytterligare information, kontakta: Henrik Herber, programsamordnare, tel 08-452 47 68, 073-040 47 68 Maude Fröberg, pressekreterare, tel 08-452 48 01, 073-040 48 01

Ämnen

  • Politik