Pressmeddelande -

Lyckat påverkansarbete i budgetförhandlingar

När budgetförhandlingarna avslutades stod det klart att regeringen och samarbetspartierna prioriterat att återinrätta biståndet till en procent av BNI, en fråga som Röda Korset, tillsammans med andra hjälporganisationer, lobbat hårt för. Senast för ett par veckor sedan publicerade Aftonbladet en debattartikel där Röda Korsets generalsekreterare Christer Zettergren var en av undertecknarna. - Men bra bistånd handlar inte bara om nivåer - det gäller att göra rätt saker också. När nu regeringen och samarbetspartierna hållit sitt löfte om att höja biståndsnivån gäller det för oss att leva upp till det förtroendet och se till att pengarna används så effektivt som möjligt, kommenterar Christer Zettergren Budgeten - en seger för väldens fattiga Det är en seger för världens fattiga att socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet kommit överens om att återställa det svenska biståndet till en procent av BNI år 2006, det menar Diakonia och Svenska Röda Korset som under åren arbetat hårt för en höjning av biståndet. - Vi välkomnar att regeringen, miljöpartiet och vänsterpartiet också tänkt på jordens fattiga i årets budgetförhandlingar, säger Christer Zettergren, generalsekreterare på Svenska Röda Korset. Att återställa en procent av BNI i bistånd under 2006 var en av de 121 punkter som socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet enades om efter valet 2002. Redan 1968 beslöt riksdagen att biståndet skall ligga på en procent av BNP (senare BNI) En-procentsnivån nåddes 1975 och upprätthölls i nästan två decennier (med 1984 som enda undantag). Tanken var att Sverige skulle avsätta minst en procent av BNI i utvecklingsbistånd. Nivån skulle ligga fast, oavsett om det var hög- eller lågkonjunktur. - Det har nu gått drygt tio år sedan biståndet sänktes från en procent av BNI. I tio år har riksdagen och regeringen lovat att sänkningen varit tillfällig och att snart återställa biståndet. Det är därför oerhört glädjande att vi åter har nått ett beslut om procent i bistånd till 2006. - Vi uppmanar riksdagens samtliga partier att utlova att biståndet och världens fattiga inte skall användas som svensk budgetregulator i framtiden, säger Bo Forsberg, direktor på Diakonia. För mer information kontakta: Magnus Walan 08 - 453 69 34, 0708 - 539 305, samhällskontakt på Diakonia eller Monica Lorensson, 08- 452 48 02, 0730 - 40 48 02, press- och samhällskontakt på Röda Korset.

Ämnen

  • Politik