Pressmeddelande -

Stiftelsen Noaks ark - Röda korset: Inbjudan till hearing om hiv/aids och östra Europa

Bland EU:s nya medlemsstaterna finns länder i östra Europa med stor spridning av hiv/aids. I några av de länder som nu har blivit grannländer till EU sprids hiv i mycket snabb takt, främst bland injicerande drogmissbrukare. Resurser och utbildning behöver mobiliseras både inom EU och riktat till gränsstater för att förhindra att fler människor smittas med hiv, stöd till hivpositiva och vård och behandling till alla som behöver. Under 2004 har två europeiska konferenser arrangerats, en i Dublin och en i Vilnius, på temat hiv om den nya situationen inom Europa och Unionens relationer till Östra Europa. Resolutioner som antagits kommer att påverka det svenska hivarbetet och det stöd vi kanaliserar genom vårt utvecklingssamarbete med andra länder. För att vidareförmedla resultaten från konferenserna och diskutera hur resolutionerna kommer att påverka Sveriges förhållningssätt och prioriteringar, arrangeras en hearing av Stiftelsen Noaks Ark – Röda Korset. Inbjudna talare är personer som ingått i den svenska delegationen till dessa konferenser, representant från patientorganisation och sakkunnig i utvecklingsfrågor. Deltagare Morgan Johanson, folkhälsominister, socialtjänstminister Mirja Peterson, Sida EUROPA Annika Söder, statssekreterare, Utrikesdepartementet Jurek Domaradski, jur.kand., tidigare styrelsemedlem i Europeiska nätverket för hivpositiva Jan-Olof Morfeldt, verksamhetschef Stiftelsen Noaks Ark – Röda Korset. Moderator Lennart Hjälmåker, Sveriges aidsambassadör, Utrikesdepartementet Datum: 22 september 2004 Tid: 14.30-17.00 Plats: Birger Jarlsgatan 58, Stockholm Kostnad: ingen avgift Efter hearingen finns möjlighet till fortsatt diskussion i Noaks Ark – Röda Korsets lokaler där vi bjuder på tilltugg och något lätt att dricka. För mer information eller frågor om program eller annat, vänligen kontakta: Louise König, tel. 08-700 46 25 eller mobil 0733-40 55 62. OSA senast den 14 september via e-post till erik.wagberg@noaksark.redcross.se

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel