Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Examensutställning: Fotografi vid Akademin Valand på Röda Sten Konsthall. Curator Niclas Östlind. 26.4-25.5 2014

Det är 2014 och 17 studenter från inriktningen fotografi vid Akademin Valand visar sina examensarbeten på Röda Sten Konsthall. Det finns en förväntan och nyfikenhet kring denna typ av presentationer som handlar både om de individuella arbetena och den större bild som utställningen skapar. Även om det inte finns något uttalat tema, kan man ändå skönja gemensamma intressen och förhållningssätt. För den som följt fotografin under några år väcks också frågan om vilka ämnen och genrer som tidigare varit framträdande, men som inte längre är det. På skalan mellan det dokumentära och det dramaturgiska finns bland verken i utställningen olika grader av realitetsskapande och fiktionaliserande aspekter. En handhållen kamera ger en känsla av närvaro och rörligheten används som ett medel för att skapa växlande positioner mellan subjekt och objekt i filmen. I kontrast till tanken om fotografiet som ett fönster mot verkligheten används bilden snarare som en duk på vilken erfarenheter, drömmar och begär kan projiceras. Med sig själv och/eller med hjälp av andra, skapas situationer och tablåer som sedan fotograferas. Bilderna handlar om nära relationer; om intimitet och distans såväl fysiskt som emotionellt. Däremot ser man sällan den betoning av kropp och sexualitet som var framträdande för något decennium sedan. Här finns verk som kretsar kring delade erfarenheter och hur identiteter formas i en kamp mellan yttre tryck och krafter inifrån individerna eller grupperna själva; och där gestaltningen av det egna perspektivet blir en motståndshandling mot förminskande fördomar. 

Platser är ett återkommande inslag, såväl landskap som urbana miljöer. Gemensamt för flera av dessa arbeten är att motivet på samma gång är tydligt identifierbart och undanglidande. Det konkreta hos fotografin gör på ett paradoxalt sätt platserna både generiska och gåtfulla. Gatufotografins motivvärld har inte på länge haft någon synbar närvaro inom konstpraktiken. Däremot är bilders cirkulationer i olika kontexter något som återkommer. Konstvärlden, medierna, vetenskapen och arkiven skrivs in i verken och blir utgångspunkter för att gestalta hur fotografi brukats och används för att definiera och klassificera allt från människor till ting. I en tid när den digitala produktionen och spridningen av bilder har tagit över, kan man se en fascination för den analoga fotografins närmast alkemiska förvandling av silversalter, ljus, framkallare och fixeringsbad till bild. Detta tar bland annat formen av fenomenologiska undersökningar av material och processer, som i sin metodiskhet äger en starkt sinnlig sida. 

En av de mest iögonenfallande likheterna hos de många och skilda arbetena, är den vikt som har lagts vid utförandet. Hur valen av material, storlekar och presentationsformer blir en aktiv del av verkens uttrycksbärande och meningsskapande dimensioner. I flera fall betonas bildens status som objekt och del i ett större rumsligt sammanhang, såväl fysiskt som socialt och politiskt. Introduktionen kan liknas vid en karta som ger överblick och pekar ut riktningar. En hjälp i utforskandet, men inte mer. Här finns fler upptäcker att göra och det är i betraktarens möte med de enskilda verken allt händer. 

Deltagande studenter Pia Johansson Goldmann, Dennis Burén, Azmir Cordic, Mette Hartung Kirkegaard, Rebecca Eskilsson, Elin Granath, Malin Griffiths, Hampus Bovbjerg Grip, Andreas Engman, Elin Liljeblad, Sarah Oja, Sebastian Thomsen, Johanna Wallin, Leila Wegner, Anja Hellström, Nanna Krogh Lauritsen och Brian Frænde

Presskontakt Niclas Östlind, curator 073-507 50 71 niclas.ostlind@akademinvaland.gu.se Pressvisning Torsdag 24 april kl 14 på Röda Sten Konsthall

Ämnen


Röda Sten Konsthall är en stor utställningsplats för samtida konst och kultur. I husets fyra våningar visas program året om, med seminarier, workshops, visningar, Ung & Skapande,Verkstan och Restaurang Röda Sten med café och klubb.

Verksamheten drivs i ett gammalt pannhus som byggdes 1940. Då tjänade huset som värmecentral åt närliggande industrier. I pannhuset eldade man med kol och flis som förvarandes i de stora behållare som finns kvar i taket på andra våningen.

Kontakter

Mia Christersdotter Norman

Mia Christersdotter Norman

Presskontakt Verksamhetschef

Maria Lundberg

Presskontakt Kommunikatör

Relaterat innehåll

Välkommen till Röda Sten Konsthall / Göteborgs Internationella Konstbiennal!

Röda Sten Konsthall presenterar årligen samtidskonst från hela världen och bjuder in besökarna att delta i visningar, skapande verkstäder och föreläsningar. Röda Sten Konsthall är också huvudman för Göteborgs Internationella Konstbiennal (GIBCA) som är en samtidskonstbiennal som inträffar vartannat år i Göteborg.

Röda Sten Konsthall / Göteborgs Internationella Konstbiennal
Röda Sten 1
414 51 Göteborg
Sweden