Skip to main content

Se konsten från olika perspektiv!

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2020 12:24 CET

Elisabeth Hjorth, Andreas Önnerfors, Sandra Grehn.

Röda Sten Konsthall bjuder in forskare att reflektera på Carola Grahns utställning utifrån sina respektive vetenskapliga fält. Under tre tillfällen bjuds publiken in att ta del av konsttolkningar i ljuset av idéhistoria, litterär gestaltning och performativ konst. Idén är att inspirera besökare att se och tänka kring konsten från olika perspektiv.

Kata Wennberg, samordnare för konstpedagogik och program, berättar om idén:

"Det blir ett tvärdisciplinärt möte mellan konst och vetenskap. Tanken är att ge röst åt olika perspektiv. Varje besökare som kommer till oss bär med sig erfarenheter och upplever konsten på sitt unika sätt. De här visningarna med olika forskare är tänkta att ge rum för samtal om olika sätt att se på konst och kanske vidga våra vyer. Att se en utställning från olika vinklar kan berika konstupplevelsen."

De tre forskarna som kommer att reflektera på utställningen är Elisabeth Hjorth, Andreas Önnerfors och Sandra Grehn. Först ut är Elisabeth Hjorth.

19 februari

Hur ska en göra sin röst hörd, och hörd på rätt sätt?

Elisabeth Hjorth håller en visning av Carola Grahns utställning utifrån sitt arbete som författare, doktor i etik och forskare inom litterär gestaltning. Hon intresserar sig för frågor som språk och makt, skam och identitet ur ett feministiskt perspektiv. Hjorth undersöker bland annat konstnärliga strategier för att ta sig ur tvingande identiteter och hur en läsare/betraktare kan närma sig verk på sätt som utmanar normer.

26 februari

Att söka efter det förlorade: gränser och identiteter i Carola Grahns konst

Andreas Önnerfors, docent i idéhistoria vid Göteborgs universitet, håller en konsttolkning om gränser och identiteter i utställningen. Som idéhistoriker intresserar sig Önnerfors för hur begrepp bildas, förhandlas och uttrycks i tiden och över tid. Mötet med det samiska i Carola Grahns konst leder till att söka efter det förlorade: i vårt förhållande till naturen och det heliga lika mycket som i vardagens existentiella gåtor.

1 april

Om performativ konst och intersektionella perspektiv

Sandra Grehn tolkar utställningen utifrån sitt arbete som doktorand i litteraturvetenskap med inriktning mot teaterstudier. Utifrån hennes intresse för performativ konst håller hon i en konsttolkning med intersektionella perspektiv. Grehn är del av nätverket Vitkrit som fungerar som en samlingspunkt för forskare inom humaniora och konst med intresse för dekolonial teori.​

Röda Sten Konsthall presenterar årligen samtidskonst från hela världen. Utställningar och konst möter här en spännande postindustriell miljö med spår från tidigare verksamheter. Visningar, skapande verkstäder och föreläsningar bjuder in till närkontakt med konsten och de frågor som den väcker. Röda Sten Konsthall ligger i ett gammalt pannhus rakt under Älvsborgsbron i Göteborg.